Банкеръ Daily

Общество и политика

Само Русе с културна проява за Деня на българската община

Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Само една от петте най-големи по население български общини е планирала за днес специално културно събитие по случай Деня на българската община.

Става дума за Русе, където днес в Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ се открива изложба от книги и документи „12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление“.

Липсата на активност от страна на другите общини не е изненадваща -12-и октомври бе узаконен като Ден на българската община и местното самоуправление преди по-малко от седмица - на  6-и октомври 2021 г. с решение на Министерския съвет след предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Датата се свързва с публикуването на Закона за общините и градското управление през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник  - първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

Припомняме, че в края на септември министърът на културата проф. Велислав Минеков проведе среща със заместник-кметовете по култура на областните градове. На нея от страна на Министерството участваха зам.-министрите доц. д-р Пламен Славов и проф. д-р Борислава Танева, както и директорът на Националния институт за недвижимото културно наследство - арх. Петър Петров.

По време на събирането проф. Минеков призова представителите на местната власт да поставят културата като приоритет във всички общини, тъй като по негова информация към настоящия момент има поне четири от общо 265-е общини, които заделят 0% за култура от бюджета си. В същото време проф. Минеков увери заместник-кметовете, че Министерството на културата настоява и ще продължава да настоява за повишаване на бюджета за култура всяка година с поне 0.2 процента. В момента той е 0.6% от БВП, а в близките години според желанието на министъра на културата той би трябвало да достигне поне числото 1.6%, за да не изглежда комичен.

От своя страна зам.-министърът доц. д-р Пламен Славов сподели, че при проведена среща между ръководството на културното ведомство и Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) е била защитена позицията, че общините трябва да настояват пред Министерството на финансите за значим ръст на разходите за култура в бюджетната рамка за 2022 година.

Освен това зам.-министър Славов е отчел като безспорен успех подписания през август нов браншови колективен трудов договор за музеи и художествени галерии, с който за първи път работодателите се ангажират от 1 януари 2022 г. да бъдат въведени минимални възнаграждения за служителите в сектора, които са съобразени с ръста на минималната работна заплата. Паралелно с това остава за задача на общините да заделят в бюджетите си по-голям процент за дейността на общинските музеи и художествени галерии, извън средствата, които се получават от държавата по делегираните дейности и собствените приходи. Не на последно място на общините е било обърнато внимание да се ангажират с финансиране на откупки на културни ценности и попълване на фондовете на регионалните и общинските музеи и на художествените галерии.

Като проблем е било дискутирано неизпълнението на съгласувателната процедура, посочена в чл. 8 от ЗЗРК при разработването на европейски проекти с предвидено създаване на музей. В чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата е записано, че създаването, преобразуването и закриването на общинските културни институти трябва да стана с решение на общинския съвет, съгласувано с министъра на културата.

Ръководството на Министерството на културата е акцентирало и върху необходимостта от създаване и развиване на програми към общините за финансиране на културни проекти.

На срещата е била обсъдена и необходимостта от прецизиране на механизмите на общинското финансиране към институтите за сценични изкуства, като е било постигнато съгласие, че контролът върху дейността на читалищата трябва да се завиши, за да се финансират само онези от тях, които работят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във