Банкеръ Weekly

Общество и политика

САМО МВР И ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО СА ВЗЕЛИ ПРИСЪРЦЕ РЕФОРМАТА ВЪВ ВПК

Приемаме по принцип, съгласуваме без забележки, изразяваме подкрепа, предлагаме да бъде одобрен - това са дежурните чиновнически фрази в безкрайно кратките становища на редица висши ведомства по предоставения им работен документ за преструктурирането на отбранителната промишленост. Подобни позиции от по три-четири, максимум до десетина реда носят например печата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на транспортното министерство, на Министерството на външните работи, и което е малко смущаващо, и на Министерството на отбраната. Финансовото министерство, взело под ръководното си крило поставените във финансова изолация основни звена от веригата ВПК, като Арсенал, Бета, Еко ел, Оптикоелектрон и Пима, резонно е подходило към обсъждането на програмата малко по-неформално. В становището на ведомството е казано, че в проекта изрично трябва да се запише, че органите по чл. 3 от приватизационния закон ще предявяват към потенциалните купувачи на оръжейни предприятия нестандартни изисквания. Така, според експертите, в предлаганите за приватизация дружества ще бъдат защитени интересите на държавата. Отбелязано е също, че от работния документ не ставало достатъчно ясно дали ще има предварително преструктуриране на дружествата (приватизация на обособени обекти, нямащи отношение към основната дейност) преди откриването на процедурата за продажба на основния пакет акции. Министерството на финансите предлага нормативно да се уреди и въпросът със средствата от продажбата на обособените части. Парите трябва да се насочват за погасяване на дълговете на предприятията и за разработването на нови изделия, смятат финансистите. В заключение те предлагат да се формулират приоритетните национални интереси:


- изпълнение (включително и от бъдещите нови собственици) на възложените задачи, свързани с военновременния план на страната и поддържането на отбранителния й потенциал;


- търговските дружества от отрасъла да участват в реформата на българската армия по разработената програма до 2015 г., както и в адаптирането на оръжейното производство към стандартите на НАТО;


- от потенциалните купувачи да се искат инвестиции за изделия, свързани с програмата за превъоръжаване на армията.


Ангажирана позиция по темата заема и Министерството на вътрешните работи. То предлага към групата на петте предприятия, в които държавата запазва блокиращата си квота от 34%, да се прибавят още четири дружества от ВПК - научния институт НИТИ в Казанлък, Бета - Червен бряг, Пима - Монтана и Аркус - Лясковец. Цялостното им раздържавяване, уточняват от МВР, е по-разумно да се планира за един по-късен етап, когато ще са ясни както собствениците на приватизираните междувременно акции, така и позициите им за бъдещото развитие на предприятията. Полицейските експерти явно са отчели факта, че в посочените три завода също има ключови мощности, свързани с производството на артилерийски гилзи с калибър от 23 до 125 мм, мощности за автоматна обработка на детайли за взривателни устройства, за пресоване и специална обработка на комплектация за боеприпаси, за разкрояване и щамповане на бронева стомана, за производство на унитарни патрони с калибър от 5.45 до 40 мм и мощности за производство на оръдейни системи и стрелково оръжие.


Комисията по предложенията обаче не е приела идеята на МВР. Обяснението е, че съгласно методиката, използвана от работния екип за научно определяне на квотите: изчислените коефициенти не дават достатъчно основание за предлагане на държавна капиталова квота в посочените от МВР дружества.


Такава съдба спохожда и част от предложенията на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната. По отношение на държавните квоти институцията смята, че във военноремонтните заводи на МО е достатъчно държавата да запази 34-процентно присъствие, но в софийското дружество Електрон прогрес участието й трябва да е нулево. Междуведомственият съвет е изразил и несъгласието си той да поеме контрола и борбата с корупцията в системата на военноотбранителната промишленост с аргумента, че за тази цел си има специализирани органи в МВР.


Както научи в. БАНКЕРЪ, програмата за преструктуриране на специалния отрасъл, приета от МС, ще подлежи на допълнителна преработка. Така че около темата ВПК вероятно ще има нови изненади.

Facebook logo
Бъдете с нас и във