Банкеръ Weekly

Общество и политика

САГАТА ЮПИТЕР ТРУПА СТРАНИЦИ

Дирекцията за застрахователен надзор (ДЗН) обжалва решението на Върховния административен съд (ВАС) по делото със ЗК Юпитер. На 18 май висшите магистрати признаха за основателен иска на Юпитер, с който дружеството оспорва отнемането на лиценза му от Националния съвет по застраховане (НСЗ). Надзорната дирекция внесе жалбата си на 6 юни (последния ден на предвидения по закон 14-дневен срок) пред петчленен състав на ВАС - последната съдебна инстанция.


Според независими юристи аргументите на тримата съдии от ВАС са железни и няма инстанция, която би ги пренебрегнала и съответно би отменила тяхното решение. Тричленният състав на съда на заседанието си от 18 май е преценил, че ДЗН и НСЗ не са дали на Юпитер предвидените от закона възможности да защити интересите си. Според висшите магистрати има сериозни процесуални нарушения. Мнението на съда е, че административното производство по издаването на констативния акт на ДЗН е започнало законосъобразно (със заповед N80 на ДЗН от 17.08.1999 г.). Правилно е завършила и проверката - с акт за констатация (N23 от 30.08.1999 г.). Но според върховните съдии в противоречие с Правилника за устройството и дейността на ДЗН надзорният орган не е изчакал тридневния срок за обжалване на решението му от страна на застрахователната компания. Нещо повече - надзорниците от дирекцията са внесли в Националния съвет по застраховане предложението си за отнемането на лиценза на Юпитер още на 27 август 1999 г. - три дни преди да е издаден актът за констатираните нарушения в Юпитер, въз основа на който се иска и най-тежкото административно наказание. Тези действия според ВАС нарушават правата на застрахователната компания.


Решението на висшите магистрати в полза на Юпитер се мотивира с още едно обстоятелство. ДЗН иска от НСЗ отнемането на лиценза на застрахователната компания още през март. Прегрешенията на застрахователя са констатирани от ДЗН с акт N10 от 1.03.1999 година. Националният съвет по застраховане обаче не се произнася в предвидения от закона двумесечен срок. Сега висшите магистрати тълкуват това като мълчалив отказ от страна на НСЗ да наложи подобно наказание. И наистина, тогава не се стигна до отнемането на лиценза, а на Юпитер бе наложена глоба от 150 млн. стари лева. Юпитер оспори и глобата, но и по това възражение все още няма крайно становище на Софийския градски съд. Тук трябва да се напомни и друго - ДЗН изпрати тълкувателно писмо до застрахователните дружества с коментар що е това друга търговска дейност (заради която бе наложена глобата) шест месеца след като НСЗ бе отнел и лиценза на Юпитер. Фактите около тази глоба бяха определени от висшите магистрати като правен абсурд.


Освен това в началото на декември миналата година ВАС отмени няколко текста от нормативните документи, регламентиращи дейността на застрахователния пазар, с някои от които бе мотивирано отнемането на лиценза. Става дума за няколко текста от чл. 12, 13, 14 и целия член 20 от Правилника за устройството и дейността на Дирекция за застрахователен надзор. Решението си висшите магистрати мотивират с противоречие между текстовете на правилника и Закона за застраховането.


Юпитер има намерение да изпрати искане до петчленен състав на ВАС за скорошно разглеждане на техния проблем. Мотив за отправената молба е, че от началото на юли висшите магистрати излизат във ваканция до септември.


Според независими експерти от бранша престъпно е една финансова институция, каквато безспорно е застрахователната компания, да бъде оставена без лиценз в продължение на година. Мениджърите на засегнатата застрахователна компания засега се въздържат от изявления дали след като приключат окончателно всички обжалвания и ако ВАС остане на същото мнение - за отмяна на наказанието, ще заведат дело срещу държавата за компенсация на загубите и пропуснатите ползи. Въпреки че Юпитер работи близо десет месеца с неизяснен статут, показателите на компанията са повече от задоволителни. Даже за миналата година финансовите й показатели я нареждат сред призьорите. Компанията изпълнява всичките си задължения и няма просрочени плащания по предявени искове и констатирани щети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във