Банкеръ Daily

Общество и политика

С пет центъра по медиация намаляват съдебните дела

Трудов спор за обезщетение е приключил успешно с извънсъдебна спогодба, чрез процедура по медиация в центъра за медиация във Враца. Това стана ясно днес по време на пресконференция по повод успешното приключване на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съобщиха от пресцентъра на министерството на правосъдието.

В Окръжния съд - Враца е оборудван един от петте центрове за медиация по проекта на Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Останалите се помещават в сградите на Окръжните съдилища във Велико Търново, Добрич и Сливен и в сградата на адвокатската колегия в Пловдив.

„Централизираният електронен портал за медиация, разработен също по проекта, е въведен в експлоатация на 24 юни 2020 г.“, обясни ръководителят на проекта Милена Първанова и допълни, че от тогава до днес има 11 заявления за вписване в Единния регистър на медиаторите и за промени в обстоятелствата. Подадено е и първото заявление за инициране на процедура по медиация.

Порталът mediation.mjs.bg. осигурява достъп до публичната част на единния регистър на медиаторите, включващ и организациите за обучение на медиатори. Съдържа още безплатен модул за провеждане на онлайн медиации, като всеки може да попълни електронно заявление за процедура по медиация и да избере медиатор от регистъра. За гарантиране на легитимността на електронната онлайн процедура всички действия на страните, медиаторите и пълномощниците се извършват с квалифициран електронен подпис. Електронно се реализирани и съпровождащите документи - декларации за безпристрастност и неутралност и споразумения за започване и приключване на медиация.

„Медиацията е успешна, когато предхожда съдебния спор. Гражданите трябва да участват активно в решаването на техните спорове. Като съдия поощрявам страните да използват тази извънсъдебна процедура. Тя е по-дискретна и по-щадяща за страните“, каза председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов.

По думите на адвокат Албена Комитова, медиацията е средство за адекватно решаване на спорове, поставени са добри основи и е необходимо да продължи координацията между институциите, с цел създаване на култура за медиация и още по-широко популяризиране на метода сред обществото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във