Банкеръ Daily

Общество и политика

С нова методика ще определят линията на бедност от 2020 г.

Линията на бедност за страната ще се изчислява по нова методика от 2020 г., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Проектът на методиката и мотивите на вносителя са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

С този нормативен акт се урежда редът и начинът за определяне на размера на линията на бедност за страната. Тя пък се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания. Размерът на линията на бедност се определя ежегодно с решение на  Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Според сега действащата методика за определянето й се използва статистическото наблюдение на бюджетите на 3020 домакинства. Новата методика вече ще се базира на статистическото наблюдение на бюджетите и условията на живот на 8200 домакинства, посочва в мотивите си за промяната социалното министерството.

Разширява се и кръгът на източниците на данни - Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане.

Промяната предвижда линията на бедност да се индексира и с инфлацията за малката потребителска кошница, и с коригиращ коефициент. Така се отчитат инфлационните процеси през предходната година и се създава гаранция за избягване на възможността за понижаване размера на финансова подкрепа на хората с увреждания.

До тази година официалната линия на бедност се използва за аналитични цели, като не е обвързана нормативно със социални плащания и се използва при следните плащания от държавата: при предоставянето на хранителни продукти на лица в риск от бедност по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, при изплащане на еднократни - великденски или коледни, добавки към пенсиите, при предоставяне на безплатна правна помощ, при предоставяне на помощи при бедствия.

Сега действащата методика за определянето на линията на бедност е от 2006 г. и е актуализирана вече веднъж - през 2007 г., отбелязват от Министерството на труда и социалната политика. Така че тя не отговаря на европейските стандарти, а и социално-икономическите условия в страната са се променили оттогава.

Линията на бедност е 321 лева според сега действащата методика. Според предлагането изменение, обаче, тя би била 351 лева. При този размер под прага са над 1.5 млн. души, което е 22% от населението на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във