Банкеръ Daily

Общество и политика

С деца в офиса

Общо 86 фирми и 19 институции от централната и местната власт ще създадат детски кътове на работното място, в които ще се полагат грижи за над 1 700 деца на служителите им.

Проектите се реализират по мярката „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като общата стойност на одобрените проекти е над 6,6 млн. лв. Одобрени са 62 проекта, като 16 от тях ще се изпълняват в партньорство.

В новосъздадените детски кътове на работното място ще бъдат назначени 278 детегледачи, които ще бъдат наети чрез Бюрата по труда. Ако нямат предишен опит в работата с деца, ще им бъде осигурено обучение. По мярката „Детски кътове“ се поема възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, като то е съобразено със средната брутна работна заплата в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Размерът на заплатата на детегледачите ще зависи от това дали услугите в детските кътове са почасови или целодневни.

Най-големият проект е на обща стойност близо 214 000 лв., а най-малкият – близо 55 000 лв. В зависимост от големината на предприятието, е предвиден процент съфинансиране. Детски кътове ще бъдат изградени в общинските администрации на Смядово, Нови пазар, Тополовград, Сърница, Съединение, Своге, Стамболово, Попово, Бургас, Главиница, Елин Пелин, Симитли, Неделино, Кнежа, Венец, Ботевград, Костинброд, Димово, както и в Министерството на финансите.

Основната цел на процедурата 

е да се улеснят работниците и служителите, като им се осигурят услуги за почасово или целодневно отглеждане на децата. Очакванията са това да намали отсъствията и закъсненията за работа и да помогне на родителите да съчетават служебен и семеен живот.

Програмата е отворена както за компании, така и за държавни и общински институции, като предимство се дава на фирмите, които получават допълнителни точки при оценката. До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ детски кът, но те трябва да бъдат или само компании, или само органи на държавната и общинска власт.

Детските кътове трябва да осигуряват възможност за грижи за поне 15 деца на възраст до 12 години. За целта са въведени изисквания за площ (най-малко 2.5 кв.м на дете), светлина, вентилация, безопасност и т.н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във