Банкеръ Weekly

Общество и политика

С ДЕБИТНИТЕ КАРТИ НА ПИБ МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛИЗА И НА ОВЪРДРАФТ

Балансовото число на Първа инвестиционна банка достигна в края на първото полугодие на 1998 г. 234 млрд. лева. Отпуснатите кредити надхвърлят 102 млрд. лв., а печалбата за шестмесечието е 4.728 млрд. лева.


ПИБ бе една от първите кредитни институции, които предложиха на своите клиенти разплащания с дебитни карти. Сега банката разширява тази услуга, като предлага на по-надеждните партньори, ползващи дебитните й карти, и право на овърдрафт. Така те ще могат да покриват временен недостиг на средства по разплащателните си сметки.


В Южна България Първа инвестиционна банка вече активно оперира в Пловдив, Бургас, Карлово и Стара Загора, а в Северна България - в Ловеч и Русе. В Кипър е открит и първият й задграничен клон.


В началото на юли 1998 г. капиталовата база на банката е 22 млрд. лева. Общата й капиталова адекватност достига, съгласно стандартите на БНБ, 16.72 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във