Банкеръ Daily

Общество и политика

С 83 млн. лева компенсират потребителите на природен газ

Продължават компенсациите за битовите потребители и топлофикационните дружества заради високите цени на природния газ. Това е решило правителството на днешното си заседание (на 24-и февруари), одобрявайки продължение на програмата за компенсиране, приета на 25 януари 2022 година.

Предвиденият бюджет за изпълнение на програмата е 83 млн. лева. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април 2022 година.

Мярката засяга битовите потребители и потребителите на топлофикационните дружества, които използват природен газ като основно гориво и имат издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия с преобладаващ топлинен товар за битови нужди. Те ще бъдат компенсирани заради растящите цени на синьото гориво и за месеците февруари и март.

Компенсациите за тях са изчислени като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец и прогнозната цена за първото тримесечие на 2022 г., съгласно Решение на КЕВР № Ц- 26 от 1 юли 2021 година.

В сумите ДДС не е включен. При този механизъм размерът на компенсацията е 30.54 лв./MWh за м. февруари 2022 г. и индикативно 29.58 лв./MWh за март 2022 година.

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между Министерството на енергетиката (МЕ) и фонд „Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Съгласно подписаното споразумение Министерството на енергетиката ще уведомява фонд „Сигурност на електроенергийната система" за размера на полагащата се компенсация, като ФСЕС ще извърши плащането на посочената сума в 3-дневен срок от получаването на уведомлението.

Средствата ще се превеждат по парична сметка, посочена от съответния заявител на компенсацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във