Банкеръ Daily

Общество и политика

С 40% скачат възнагражденията на адвокатите за правна помощ

Промените се налагат заради липсата на актуализация на възнагражденията от 2006 година.

Министерство на правосъдието предлага да се увеличат с 40 процента максималните възнаграждения за оказване на правна помощ по наказателни дела. А максималните размери на възнагражденията за първична правна помощ по граждански и административни дела да се увеличат с 20 на сто. Това предвиждат измененията и допълненията в Наредбата за заплащането на правната помощ, които ще бъдат предложени за одобрение от Министерски съвет.

Промените се налагат заради липсата на актуализация на възнагражденията от 2006 година. Предвидените размери на възнагражденията за предоставена правна помощ са неактуални и не съответстват на променените обществено-икономически условия. Допълнителен аргумент за обосноваване на необходимостта от промяна, е и увеличената разлика в заплащането на договорното възнаграждение (при упълномощаване на адвоката) и възнаграждението на служебно назначения адвокат. 

С проекта се предлага да бъде уредено и заплащането на правна помощ за производства и дейности, които до момента не са били предмет на изрична или самостоятелна уредба, което води до неадекватно заплащане на правната помощ за определен вид дела и производства. Разширяването на обхвата на случаите, при които се предоставя правна помощ, само по себе си ще доведе до гарантиране на достъпа до правосъдие и обезпечаване на правото на защита като основна ценност на правовата държава.

За подготовка на документи за завеждане на дело в момента се плащат от 15 до 50 лв., а сега максимумът става 80 лв. Горната граница на възнаграждението за мерки за неотклонение в неотложни случаи, както и по бързи производства скача от 120 лв. на 150 лв. (минимумът остава 60 лв.). За дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда или разпит пред съдия възнаграждението ще е от 80 до 170 лв. (сега 120 лв.) за всяка съдебна инстанция. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във