Банкеръ Daily

Общество и политика

Ръст в оборота на търговците на дребно за ноември

През ноември 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали в сравнение със същия период през 2020 година.

От Националния статистически институт отчитат, че през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец през 2020 г., е регистрирано увеличение на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.9%),при  търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 9.6%) и при търговията на дребно с нехранителни стоки и без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.1%).

В търговията на дребно в сравнение със същия месец през 2021 г. е регистриран ръст при покупко-продажбата на фармацевтични и медицински стоки - с 21.9%, при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 10.4%, при търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.8%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.4 процента.

Понижение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.3%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.5 процента.

На годишна база през ноември т.г. в сравнение със същия месец през миналата година е отчетен ръст на промишленото производство при добива и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48.0%, в добивната промишленост - с 42.3%, и при преработващата промишленост - с 5.5 процента.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 50.6%; при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 22.4%; при производството на текстил и изделия от текстил, но без облекло - с 16.9 процента. Най-голям спад е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 28.1%, при производството на напитки - с 23.6% и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във