Банкеръ Daily

Общество и политика

Ръст от 157.8 млн. лв. в приходите в бюджета на общественото осигуряване

Към 30 април общият размер на отчетените приходи Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 3.03 млрд. лева. Това е 31.3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 157.8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Общо отчетените разходи са 5.47 млрд. лв. или 32.5% от заложените за годината. Тези харчове са с 19.7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021-а.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат плащанията за пенсии, които са в размер на 4.71 млрд. лв., което е 33.3% изпълнение на плана за годината. За пенсии за първите четири месеца на годината са изразходвани 341.5 млн. лв. или със 7.8% по-големи спрямо същия период на миналата година.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 491.3 млн. лева. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от миналата година.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 55.8 млн. лева. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за тази година и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021-а. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 67.2 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари и март тази година. За изплащане на т.н. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са похарчени 140.9 млн. лева.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са тези за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 април са в размер на 690.7 млн. лв. или 30.2% изпълнение на плана за годината. Похарчените средства за четирите месеца на годината са с 43 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2021-а.

За изплащане на работодатели на средства за запазване на заетостта на работници и служители от засегнати от пандемията на COVID-19 икономически дейности (т.нар. „мярка 60/40“) от началото на годината са изплатени 157.2 млн. лева. В тази сума влизат 131.9 млн. лв. от сметката за чужди средства, разкрита на основание ПМС № 392 от 2021 г. и 25.3 млн. лв. от одобрените в Закона за бюджета на ДОО за тази година 300 млн. лв. (в. т.ч. 23.8 млн. лв. на работодатели, които не са бюджетни организации, и 1.5 млн. лв. на работодатели - бюджетни организации).

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към април е 2.42 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във