Банкеръ Weekly

Общество и политика

РУЛОН ИСКЪР СЕ ПРОДАВА ПОД ЧАДЪРА НА АП


Хартиената фабрика Рулон Искър става
собственост на австрийската фирма Дуропак - един от
водещите европейски производители на опаковки и на хартия. Тя
ще придобие 75% от капитала на дружеството чрез дъщерната си фирма
Европак АД. За нея пък се знае, че е регистрирана
в София през септември миналата година, че на два пъти е сменяла
управителите си (единият на име Козимо Пичоне) и че спектърът
на интересите й е от продажба на машини за хранително-вкусовата
промишленост до хотелиерство и спедиторство. Според АП 51% от
капитала на Европак е австрийски, останалият дял бил
в български ръце.


За АП сделката с Рулон Искър е с щастлив
край - цената е 3.326 млрд. лв. (1 873 020 щ. долара), а Европак
се ангажира с петгодишна инвестиционна програма за 38 млн. г.
марки. Освен това новият собственик, според АП, вече бил изчистил
задълженията от 3.5 млрд. лв. на Рулон към Топлофикация
- София.


Според председателя на надзорния съвет на АП Асен
Дюлгеров за успеха на сделката голям принос има инвестиционният
посредник - британската фирма RES amp; Cо, която за пръв път
излиза на нашия пазар. Но зад оптимизма на приватизаторите не
може да се скрият някои засега козметично прикрити пробойни, които
след време може да зейнат. За тях предупреждава и RES amp; Co.


В своя доклад до председателя на надзорния съвет
от 25 ноември 1998 г., в който се дава цялостна картина на приватизационната
процедура около Рулон Искър, ръководителят на проекта
от страна на RES amp; Со Робърт Етрингтън заявява, че е открил
съществени различия между техния проект за приватизационен договор
и договора между АП и Европак.


Пропуснати са клаузите, в които е записано, че купувачът
е запознат с исковата молба на Булгарлизинг за обявяването
на Рулон в несъстоятелност и че монтираното оборудване
във фабриката е на лизингодателя. Посредникът заявява още, че
текстът на т.13.4 от проекта на АП предоставя на купувача
правото практически самостоятелно да разсрочва и променя инвестиционната
програма, без да дължи неустойки.


RES amp; Co алармират, че от проекта на АП е изчезнал
вариантът, според който купувачът се задължава Рулон
да обслужи всичките си задължения. Освен това проектът на посредника
предвижда откриването на безусловна и неотменяема банкова гаранция
за сумата от 4 млн. г. марки. Това всъщност е чадърът над
Рулон Искър срещу риска да бъде обявен в несъстоятелност
от Булгарлизинг, който новият собственик трябваше
да разтвори.


Вместо споменатите клаузи АП допуска купувачът да
плати и/или да поеме задълженията на дружеството, колкото са по
баланса му към 30 септември 1998 г. (3.6 млрд. лв.), което покрива
само част от 9-те млрд. лв. дълг, за които претендира лизингодателят.
Ако, както твърди АП, купувачът е погасил задълженията на Рулон
към Топлофикация (за 3.5 млрд. лв.), то значи, че
сделката вече е факт, балансовите задължения са почти погасени
и не е ясно какво още има да се одобрява. Почти сигурно при тази
ситуация е обаче, че Булгарлизинг явно ще пие една
студена вода, вместо да получи парите си.


Според сведения на в.БАНКЕРЪ акционерният
капитал на хартиената фабрика възлиза на 17.742 млн. лв., а нейният
търговския оборот до юли е 5.039 млрд.лв. (за 1997 г. е бил 11.3
млрд. лв.) Производствената листа включва полуцелулоза, велпапе
и кашони, като 86% от продукцията са предназначени за вътрешния
пазар.


Няма признаци, че търговските перспективи пред
дружеството ще се подобрят. Рулон Искър не е в състояние
да обслужва нито едно от задълженията си и съществува реална възможност
да бъде обявен в несъстоятелност - е мнението на Робърт
Етрингтън от RES amp; Co. Съобразила ли се е АП с него, все още
не е ясно.


Булгарлизинг бе един от седемте претенденти
за Рулон, но предложи доста по-ниска оферта от 118
771 щ. долара. Неговото предимство бе в обещанията при успех да
поеме дълга на Рулон - всъщност към самия него, заради
отдадената на лизинг техника още през 1989 г. и да се разплати
с Топлофикация. Другият играч - Бургас Дивелъпмънт,
регистриран за всеобща изненада в Лас Вегас, даваше 1 911 246
щ. долара.


Кандидат-купувачът е запознат с проблемите
около Булгарлизинг - бе лаконичният отговор на приватизационния
шеф Захари Желязков, но той не уточни дали писмено или устно му
е съобщено за тях. Шефът на лизинговото дружество Димитър Тадаръков
пък коментира за в.БАНКЕРЪ перспективите пред Рулон
така: Дългът към нас не може да се оспорва, защото има решение
на вещо лице. Продължаваме с делото по несъстоятелност. Ще стигнем
и до отнемане на предоставената от нас техника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във