Банкеръ Daily

Общество и политика

Ръководството за COVID-19 на Медицинския експертен съвет е публикувано в CredoWeb

Ръководство за диагностика и лечение на Covid-19, създадено от Медицинския експертен съвет, който работеше към правителството, е публикувано в експертната интернет платформа за медицина и здравеопазване CredoWeb. Медицинската общност може да използва цялата систематизирана информация.

Изготвените от съвета препоръки са организирани в 42 публикации в общо пространство, за да могат медицинските специалисти лесно да намерят конкретно интересуващата ги информация.

Ръководството съдържа:

·  Препоръки към извънболничната помощ - поведение, както към здрави лица, така и към контактни, заразоносители и болни с Covid-19 или друго грипоподобно състояние;

·  Алгоритми и препоръки за поведение в болнични лечебни заведения, разпределени по различни клинични насочености;

·  Общи принципи на поведение при вземане на мерки за ограничаване на заразата и оказване на медицинска помощ/ грижа.

В различните раздели на документа са представени алгоритъм за диагностика на заболяването, видове тестове и тяхното значение, фармакотерапевтични алгоритми, препоръки за организация на лечебните заведения, указания за терапевтично поведение към лекарите от различните специалности, правни насоки и препоръки за изготвяне на информиран избор и друга важна и полезна за лекарите информация.

Документът, изготвен от Медицинския съвет, е предназначен за ползване единствено от медицинската общност. Целта му е да насочва и съветва.

В CredoWeb медицинските специалисти - лекари, лаборанти, фармацевти, стоматолози, управители на лечебни заведения могат да намерят и изтеглят систематизирана цялата налична информация за поведение в рамките на епидемията Covid-19.

В платформата е организирана и виртуална професионална дискусия за заболяването, в която лекарите споделят клиничния си опит, а водещи специалисти отговарят на въпроси за пандемичното заболяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във