Банкеръ Weekly

Общество и политика

РОСЕКСИМБАНК СЕ ОТКЪСВА ОТ НАСЛЕДСТВОТО

РОСЕКСИМБАНК АД окончателно се освободи от наследството на ТРАКИЯБАНК и може да се заеме със създаване на собствена биография. До този извод стигнаха акционерите на банката на проведеното миналата седмица в Сандански първо редовно общо събрание. Предишния път (през февруари тази година) те се събраха извънредно в Пловдив. Тогава основните акционери - Контракт холдинг къмпани ООД и Агрохолдинг АД, притежаващи по 25% процента от уставния фонд на бившата ТРАКИЯБАНК АД (Контракт холдинг къмпани ООД получи съответното разрешение от БНБ миналия петък, 22 май, а Агрохолдинг - седмица по-рано), наложиха своите виждания за устройството и бъдещата политика на влогонабиращата институция.


От централата на РОСЕКСИМБАНК съобщиха, че акционерите са изслушали и приели доклада на управителния й съвет за дейността му през изминалата година, както и заключенията на специализираните одиторски предприятия Бул одит ООД и Делойт и Туш, които са заверили годишния счетоводен отчет на РОСЕКСИМБАНК за 1997 година.


Емил Кюлев, председател на надзорния съвет на банката, е информирал акционерите за основните промени в структурата и дейността на финансовата институция, осъществени след смяната на оперативния й мениджмънт и след увеличаването на собствения й капитал. Само за два месеца новоназначените изпълнителни директори са успели да генерират положителен финансов резултат, както и значително да повишат балансовото число на институцията. РОСЕКСИМБАНК е регистрирана като инвестиционен посредник и е разкрила регионални клонове в Пловдив, Варна и Бургас.


Според съобщение от банката по повод на акционерното събрание, внесеният в РОСЕКСИМБАНК капитал е достигнал 10 млрд. лв., с което са изпълнени и изискванията на БНБ за размер на уставен фонд към 31 юни 1998 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във