Банкеръ Daily

Общество и политика

Родителите декларират желанието си да ползват данъчни облекчения за деца до края на месеца

От Националната агенция по приходите припомнят, че до края на декември работниците и служителите могат да поискат от работодателя си да им приспадне данъчното облекчение за деца. 

Отпадна изискването за представяне на писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползването му в пълен размер. 

В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения, припомнят от приходното ведомство.

Първият начин

е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2021 г.

В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията, както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември. 

Вторият начин

за ползване на данъчно облекчение е с подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. – до 30 април 2021 г. Към годишната данъчна декларация се прилага и съответния образец на декларация за облекчение за деца, като е необходимо към датата на подаване на годишната декларация в приходната агенция, родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Данъчното облекчение за деца  намалява сумата по годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете до 18 г.; с 400 лв. – за две деца; или с 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

Облекченията не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във