Банкеръ Weekly

Общество и политика

РИТНИЦИТЕ ПОД МАСАТА ЗА АЛЕН МАК ПРОДЪЛЖАВАТ

До края на месеца трябва да приключи възложената от Агенцията за приватизация експертиза на финансовото състояние на Ален мак. Тя бе поискана от Канотранс ЕООД - кандидат-купувач на 47% от пловдивския козметичен завод.


Както е известно, Канотранс плати първите 10% от цената по сделката, която е в размер на 6.3 млн. щ. долара, още в деня на подписване на договора (11 май). Предвиждаше се останалите пари да се внесат по сметките на АП на два пъти в срок от 45 дни след датата на подписването, т.е. до 26 юни. И до ден днешен обаче варненската Канотранс отказва да направи това. Мотивът на собственика й Тоню Икономов е влошеното финансово състояние на Ален мак през последните месеци. В крайна сметка Агенцията за приватизация даде съгласието си цялата сума да се внесе, след като надзорният й съвет окончателно се произнесе по исканията на Канотранс. Злите езици говорят, че Икономов е изискал проверката, защото не разполагал с парите, които се е ангажирал да плати. Самият Икономов пък твърди, че сумата е на негово разположение и ще се издължи на АП веднага след приключването на експертизата. Но ако тя покаже, че финансовото състояние на завода е влошено, Канотранс ще настоява плащането на 70% от цената на сделката да стане с компенсаторни инструменти. Така реално платената от фирмата сума ще е само 2.55 млн. щ. долара.


Всъщност слабите резултати не се отричат и от сегашните шефове на Ален мак. Според тях те се дължат на проточилата се от 1996 г. приватизация на козметичното дружество. От юли насам, заявява търговският директор Георги Николаев, дистрибуторите масово отказвали да купуват нови количества продукция заради неяснотите около собственика на предприятието. Като доказателство Николаев представи писма от регистрираната в американския щат Делауеър фирма Транс уеб продакшънс и от руската Експошанс.


На по-различно мнение са представителите на Канотранс. Те обясняват отказа на някои фирми да купуват изделията на Ален мак с неблагоприятната конкурентна среда, в която ги поставя днешното ръководство. И по-конкретно с търговските отстъпки от 20%, предоставяни на избрани от него дистрибутори. Така например 41% от износа на пловдивското предприятие за миналата година бил осъществен от фирмата Бакардо. Заради тази практика продажбите през юли са паднали до 800 хил. щ. долара при средномесечен размер на приходите за 2000 г. от над 2 млн. щ. долара. Като цяло за първото полугодие на годината Ален мак отчита загуба от 200 хил. лева.


Случайно или не, финансовите неблагополучия на Ален мак съвпадат с появата на изпълнителната директорка Антонина Хекимова. Когато през 1997 г. тя заема тази длъжност, печалбата на дружеството е 13.77 млн. лева. Година по-късно печалбата спада до 5.72 млн. лв., а през 1999 г. е вече само 274 хил. лева. Като оправдание се изтъква икономическата криза в Русия, където основно изнася Ален мак. Другите български фирми от бранша обаче възстановиха позициите си на този пазар, докато пловдивската затъва все повече. Показателно за тази тенденция е и намалението на приходите от продажби от 73 млн. лв. през 1997 г. до 41.9 млн. лв. за миналата година. Но по-любопитни като че ли са данните за несъбраните вземания от дистрибуторите. Към 31 декември 1999 г. те са цели 9.1 млн. лева. Съдейки от годишния отчет на съвета на директорите, това се дължи на новата схема на разсрочено плащане, с която компанията се опитва да разшири пазарите си. А съдейки от резултатите, разширяват се единствено вземанията и като се има предвид, че повечето от дистрибуторите са регистрирани в чужбина, а някои от тях и в офшорни зони, получаването на парите може да се окаже доста трудна задача за новия собственик на предприятието.


Влошените финансови резултати ощетяват и миноритарните акционери, най-големият от които е ИД Надежда. Дивидентът на една книга, който те ще получат за 1999 г., е около 30 стотинки. За сравнение, година по-рано същите акционери са вземали над 2 лв. на акция.


Обвиненията на Канотранс, че за всички беди са виновни мениджърите на все още държавния Ален мак, не останаха без последствия. Ръководството на завода от своя страна атакува купувача с обвинението, че е в списъка на кредитните милионери. Според приетия в края на 1997 г. закон Каракачанов кандидатите за приватизация на държавно и общинско имущество трябва да представят документ, че нямат просрочени задължения към банки. А в публикувания списък на кредитните милионери името на ЕТ Канотранс фигурира със задължение към Първа частна банка, закупена неотдавна от Йорсет холдингс. Затова търговският директор на Ален мак Георги Николаев смята, че Тоню Икономов изобщо няма право да участва в раздържавяването на пловдивското козметично предприятие. Николаев подчертава, че към датата на сключването на договора за продажбата на 47% от капитала на Ален мак Канотранс все още е дължала 20 хил. лв. на бившата финансова институция. Само че Икономов представи удостоверение в Агенцията за приватизация, според което фирмата му е уредила извънсъдебно отношенията си с Първа частна банка още на 7 април. Освен това представители на АП напомнят, че процедурата по раздържавяването на Ален мак е започнала през 1996 г., когато закона Каракачанов го нямаше и още тогава варненската фирма бе избрана за ексклузивен купувач.


Въпреки това Георги Николаев настоява министърът на икономиката Петър Жотев да открие поредната приватизационна процедура за дружеството. Последните месеци интерес към покупката на Ален мак проявявали три чуждестранни фирми. Кои са те, Николаев не пожела да съобщи, което прави този позакъснял интерес още по-странен. Сегашните шефове на предприятието не успяха да го спечелят при предишната раздържавителна процедура чрез работническо-мениджърското дружество Ален мак. А Тоню Икономов със сигурност не е запазил места в новия му мениджмънт и за тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във