Банкеръ Daily

Общество и политика

Рибари и природозащитници на протест срещу нови ВЕЦ-ове

В България са изградени 290 водноелектрически централи.

Природозащитници и рибари от цялата страна ще излязат на протест заради предлаганите от служебния екоминистър Асен Личев поправки в Закона за водите и в Наредбата за ползване на повърхностните води. Предложенията са  публикувани за обществено обсъждане до 6 септември, но риболовците ги определят като лобистки.

„Да не се налагат промени в Закона за водите, които целят смекчаване на изискванията за построяване на нови ВЕЦ в защитените територии. Другото нещо, с което не сме съгласни, това са вредните действия на мини-вецовете. Постоянно има промяна на нивото на реките, което вреди за организмите, които живеят в тези води. Влиянието, което нанасят, е по-скоро пагубно за реките", казаха пред БНР от Риболовен клуб "Панега 2021"- Луковит. 

Освен в Луковит при водохващането за ВЕЦ "Радомирци" на река Златна Панега, протести ще има в София, в района на Пловдив при стената на ВЕЦ "Кадиево" и във Варварските минерални бани до водохващането за ВЕЦ  "Ели дере".

Димитър Куманов от сдружение "Балканка" обясни, че с промените се узаконяват незаконно изградени ВЕЦ-ове и се разрешава изграждането на такива централи в защитени зони по "Натура 2000".

В България са изградени 290 водноелектрически централи. Съвкупната им мощност възлиза на 3223 MW или около 20% от общо инсталираните мощности у нас. Едва 15 от всички ВЕЦ могат да бъдат определени като големи, т.е. произвеждат повече от 50 MWh. Техният принос обаче е най-значим, като те подсигуряват близо 85% от хидроенергийните мощности в България.

„На практика страната ни би могла да покрие своите хидроенергийни нужди само от тези 15 големи ВЕЦ, което поставя въпроса нужни ли са ни всички останали близо 270 съоръжения“, коментира Филип Пенчев, старши експерт „Води“ към WWF. „Повечето ВЕЦ нямат предвидени съоръжения за осигуряване на миграцията на риби и безгръбначни, което води до силно изменение на речната екосистема, особено в горно течение, и създава реален риск от загуба на ценни видове. Друг значим проблем е неравномерното изпускане на води в долното течение, както и залповото изпускане на наноси. Тази комбинация означава, че много видове просто са обречени да изчезнат.“

Facebook logo
Бъдете с нас и във