Банкеръ Daily

Общество и политика

Ресорът на Мария Габриел ще разполага с над 100 млрд.евро

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писма до 26-имата предложени за нови еврокомисари. В писмото до българския кандидат Мария Габриел се посочва, че тя ще бъде натоварена с въпросите за иновациите и младежта.  Макар формално постът да се нарича "Комисар за иновациите и младежта", от писмото на Фон дер Лайен до Габриел, става ясно, че българката ще отговаря и за образование, изследвания, култура и спорт. 

Фон дер Лайен заявява, че най-добрата инвестиция в нашето бъдеще е в младите хора, новаторите и изследователите. Образованието, научните изследвания и иновациите ще бъдат ключови за конкурентоспособността на ЕС и нашата способност за лидерство. Председателят на ЕК подчертава важната роля на образованието за създаване на подготвени и професионални кадри. Нашият еврокомисар е натоварен със задачите да се изгради европейско изследователско пространство, да гарантира развитието на научни изследвания, европейските университети да бъдат свързани в мрежа, да отговаря за цифровото образование, за насърчаването и съхраняването на културното наследство.               

„Култура и спорт също са важни инструменти за подобряване на нашето психическо и физическо благосъстояние и за създаване на работни места и растеж“, пише в писмото. Вашата задача през следващите пет години е да развиете потенциала и да гарантирате, че  образованието, научните изследвания и иновациите ще ни помагат да постигнем нашите амбиции и по-широки цели“, се казва в писмото.

Програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм +“, „Творческа Европа“ са една малка част от задълженията, с които е натоварена Мария Неделчева-Габриел. Бюджетът на „Еразъм+“ до 2020 г. е 14,7 млрд. евро. Програма „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента за научни изследвания и иновации. Предложението на ЕК е за периода 2021—2027 г. програмата да е с бюджет 100 милиарда евро. В него се включва 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. 1 милиард и 460 милиона евро е бюджетът на програмата „Творческа Европа“.

Фон дер Лайен призовава Габриел да ръководи работата по обособяването на Европейското образователно пространство до 2025 г., в тясно сътрудничество с местните и националните власти. Очаква се тези усилия да премахнат пречките пред обучението, да подобрят достъпа до качествено образование и да улеснят движението на учениците в ЕС. Тя предлага съставянето на мрежа сред европейските университети и очаква това да даде възможност на студентите да получат образователна степен чрез съчетаване на обучение в няколко европейски държави и да допринесат за международния образ и конкурентоспособността на висшите училища.

"Бих желала да се насочите към цифровата грамотност и образованието, за да бъде преодоляна пропастта в цифровите умения. Трябва да се насочите към осъвременяването на плана за действие в областта на цифровото образование и да потърсите възможност как да увеличим онлайн курсовете. Трябва също да оцените как да помогнете за повишаване на осведомеността от ранна възраст за дезинформацията и други онлайн заплахи", пише Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен предупреждава българския еврокомисар, че в писмото не е изчерпала всички предизвикателствата, които ще се появят без съмнение през следващите пет години, затова съветва Габриел да работи в тясно сътрудничество с нея и с останалите еврокомисари. Председателят обещава пълната си лична и политическа подкрепа. 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във