Банкеръ Weekly

Общество и политика

Ремонтът на АПК мина на първо четене

Съдия Боян Магдалинчев

Едни от най-съществените корекции в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) след приемането му преди 11 години бяха приети на първо четене в Народното събрание. Предложенията бяха изготвени от работна група начело със заместник-председателя на Върховния административен съд Боян Магдалинчев. По-сериозни резерви към законопроекта изразиха единствено от БСП, чиито 40 депутати гласуваха с "въздържал се". От дебата стана ясно, че корекции в текстовете ще има най-вече във връзка с повишаването на държавните такси по административни дела.

Проектът беше представен и защитен от председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов, който е и един от вносителите. Той посочи като основно преимущество разширяването на института на мълчаливото съгласие за сметка на мълчалив отказ за произнасяне от страна на администрацията по искания и молби. Целта е да бъде намалена бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, но юристи предупреждават, че това би разширило възможностите за злоупотреби във вреда на държавата. 

Доразвита е и материята за административния договор и е въведено ново основание за отмяна на влезли в сила решения - ако противоречат на решение на Съда на Европейския съюз. Облекчен е редът за призоваване със задължение на страните да обявяват електронен адрес още при внасяне на молба, жалба или документ, с който стартира административното производство. Делата срещу актове на Комисията за защита на конкуренцията се прехвърлят за разглеждане като първа инстанция от Върховния административен съд към Административния съд София-град.

Съдебните такси по първоинстанционни дела остават същите, но са увеличени таксите за касационно обжалване. За физически лица касационната такса нараства от 5 на 90 лв., а за юридически лица - от 25 на 450 лева. Въвежда се и пропорционална такса при делата с определяем материален интерес, която е ограничена с "таван". По дела с интерес до 10 млн. лв. таксата е 3400 лв., а при интерес от над 10 млн. лв. - 9000 лева.

Основните аргументи в полза на увеличението са постигане на адекватност между материалния интерес и стойността на разходите по спора, както и създаване на преграда срещу манипулации с жалби. Противниците на увеличението пък изтъкват, че така ще бъде ограничен достъпът до правосъдие. Данаил Кирилов даде да се разбере, че от ГЕРБ са готови на дебат и отстъпки по размерите на таксите, но очевидно е налице консенсус те да нараснат. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във