Банкеръ Weekly

Общество и политика

Религията има по-голямо значение за ниско образованите

Образователният статус на хората има огромно значение за възприятието на позитивна роля на религията в страната им. Оказва се, че населението с по-ниска степен на образование е на мнение, че религията оказва положително влияние в държавата. В Западна Европа са отчетени значително по-ниски нива на положителни оценки в сравнение с другите региони. Това показва световното допитване на УИН /"Галъп интернешънъл ", проведено в края на 2013 година. В изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държави и е представително за 77% от световното население. Въпросът, на който са отговаряли респондентите е "Според Вас, във Вашата държава религията като цяло има позитивна роля, негативна роля или няма никаква роля?".

В изследването на "Галъп " най-висока е положителната оценка за ролята на религията на хората без образование. Последователно след тях се нареждат тези с основно, средно, висше и с магистърска/докторска степен. Резултатите показват, че тези които имат магистърска или докторска образователна степен отбелязват с 20% по-ниска позитивна оценка в сравнение с тези, които имат по-ниско образование. За сравнение разликата между най-високите положителни и негативни оценки на лицата без никакво образование достига 57%.

Резултатите сочат, че България не се различава много в сравнение с останалите страни от Източна Европа. Оказва се, че 56% от хората в страната смятат, че религията играе положителна роля у нас. Най-високата положителна разлика между положителни и негативни оценки в световен мащаб е в Африка (65%). Непосредствено след нея се нареждат Северна и Южна Америка (54%) и Близкия Изток и Северна Африка (50%). Експертите отдават резултатите в тези региони на по-видимите религиозни традиции.

Интересното е, че 95% от хората, които смятат, че религията играе позитивна роля в страната им, са от Индонезия. Резултатите за САЩ отчитат, че американците поставят религията на централно място в ценностната си система. Така щатите отбелязват 62% положителни нагласи. Изследователите пък отбелязват, че това се отразява и на политиката на страната и скоро не се очаква промяна. Според анализа, от страните в Г7 само във Франция отрицателните оценки са с 22% повече от положителните.

Разбивката по вид на вероизповедание показва, че най-положително настроени са апостолиците (71%),следвани от мюсюлмани и протестанти (60%). Католиците заемат трета позиция с 56%, а православните християни са пети с 47%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във