Банкеръ Daily

Общество и политика

Рекордно ниска безработица у нас през юли

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

 

Снижението спрямо шестия месец е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.9 процентни пункта – от 7.9% до 5 на сто. В сравнение с края на юли 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с цели 0.3 пункта.

Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5582 по-малко от юни и с 93 419 или с 36.1% по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 души спрямо шестия месец. Други 662-а от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юли 17 856 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика отчитат намаление на броя им с 8234 спрямо юни и намаление от 9567 спрямо същия месец на предходната година. Други 474-а от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Най-голям процент - 75.2 от започналите работа са устроени в реалната икономика. В сектора на преработващата промишленост – 22,5%, следвани от търговията с 14,8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3%, държавното управление – 6,5%, строителството – 5,7%, селското, горското и рибното стопанство – 4,6%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,8%, административните и спомагателните дейности – с 3.7%, транспорта  - с 2,9% и други.

От агенцията припомнят, че продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече от 79 000 заети получиха своите финансови компенсации от държавата. Мярката „Запази ме”.

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във