Банкеръ Weekly

Общество и политика

РЕЙНБРАУН ОЩЕ ЩЕ УМУВА ЗА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК

Енергийното ведомство побърза да се похвали, че една от водещите фирми в областта на въгледобива - немският концерн RWE, по-точно дъщерното му дружество Рейнбраун АД, ще инвестира между 500 и 600 млн. г. марки в Мини Марица-Изток. След преструктурирането на концерна през април тази година, Рейнбраун АД пое цялото производство на електроенергия от лигнитни въглища, което е 10 млн.МВтч годишно.


В тежки времена като днешните и хвалбите могат да стоплят, но далеч по-добре е, когато доживяват светлата си реализация. Засега председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) Иван Шиляшки, ръководството на Мини Марица-Изток и инвеститорите от Рейнбраун АД са подписали само споразумение за подготовката на смесено дружество. В т. нар. малък джойнтвенчър държавата ще е с една трета дялово участие срещу две трети за германската фирма. Въпреки това, по думите на заместник-председателя на ДАЕЕР Станчо Андреев, важните решения ще се вземат с 3/4 от гласовете на общото събрание.


Смесеното дружество ще направи оценка на активите на мините, въз основа на която ще се определи и инвестиционната програма на Рейнбраун. Ако след анализа германците все още са склонни да инвестират в рудниците, малкият джойнтвенчър ще прерасне в голям. В него българската страна ще участва с апортна вноска (мините), а Рейнбраун - с инвестиция на стойност два пъти по-голяма от апорта. По предварителни данни активите на Мини Марица-Изток се оценяват между 250 и 300 млн. лв., откъдето съответно идват и прогнозите за инвестиция в размер на 500-600 млн. г. марки за срок от четири години. Смесеното дружество ще кандидатства за кредити от Дрезднербанк, Дойче Банк и Кредитанщалт фюр Видерауфбау. За да се избегне стандартната процедура за получаване на концесия за добив на въглищата, Рейнбраун ще се възползва от параграф 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите. В него е записано, че Министерският съвет може да предоставя без търг или конкурс концесия само на дружества, в които държавата има акционерно или дялово участие, съставляващо не по-малко от 25 на сто от капитала на дружеството. Затова, обяснява Станчо Андреев, в големия джойнтвенчър държавата ще запази поне 25.1%, а германците ще държат между 51 и 67% от капитала. Не било изключено за останалите около 10% да се потърсят други акционери, като например Ентерджи (Еntergy) и Американ електрик системс (AES), влезли в ТЕЦ Марица-Изток III и Марица-изток I по системата BOOT (построй, притежавай, оперирай и предай собствеността).


При всички тези обнадеждаващи перспективи специалисти от бранша изтъкват, че за да работят Мини Марица-Изток ефективно и да реализират печалба от около 20 млн. лв. годишно, е необходимо да добиват над 25 млн. т въглища. При спад под 24.5 млн. т мините няма да печелят. А сега, според твърденията на Станчо Андреев, те добиват до 20 млн. тона.


Целият добив на български въглища за миналата година е 26 млн. т, от които 25.2 млн. т са реализирани. Спадът в продажбите в сравнение с 1998-а е 15 на сто. Причината била в понижената консумация на електроенергия, произвеждана от ТЕЦ-овете, което рефлектирало върху продажбите на твърдото гориво.


За да избегне подобна ситуация, преди три години ръководството на Мини Марица-Изток поиска в ТЕЦ Марица-Изток I да се изгради заместваща мощност от 1200 МВт, което бе оценено от специалистите като крайно нереалистично. Сключеният по-късно договор между Американ електрик системс и НЕК предвижда изграждането на две мощности по 320 МВт.


Казано с други думи, за да е печеливша дейността на мините, Рейнбраун ще трябва да намали производствените си разходи, като инвестира в модернизация на оборудването и технологиите за добив. Но тези инвестиции няма да се влагат на сляпо. Още през 1997 г. Рейнбраун инженеринг - консултантска фирма, която също е част от концерна RWE, спечели търг по програма ФАР за проучване на въгледобивните дружества в България. Две години по-късно бившият шеф на борда на директорите на НЕК Константин Шушулов пък обяви, че вече се водят преговори с RWE за приватизацията на ТЕЦ Марица-Изток II чрез създаването на смесено дружество между двете компании.


Да не забравяме обаче, че единственият конкретен ангажимент, който до този момент германските инвеститори са поели, е подписаното споразумение за подготовката за създаването на малкия джойнтвенчър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във