Банкеръ Weekly

Общество и политика

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ВТОРАТА ВЪЛНА Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА АПРИЛ

Г-н Атанасов, как ще бъдат
организирани централизираните търгове при втората приватизационна
вълна и кои ще са другите институции, подпомагащи Центъра за масова
приватизация при тяхното провеждане?


- Към тези проблеми ние
гледаме в една по-далечна перспектива. Сега вниманието ни е насочено
към регистрацията на гражданите и към новите промени в Закона
за приватизация в частта му за раздържавяването чрез инвестиционни
бонове.


Всъщност новите моменти
са много важни: чрез инвестиционните бонове вече ще може да се
участва във всички сделки, които се извършват, т.е. отпада ограничението
те да се използват само за определени предприятия, за определен
тип приватизация... Ще може да се участва и в работническо-мениджърска
приватизация, и в пенсионните фондове. В тези случаи държавата
дава специални преференции, като при покупката на акции един бон
ще се смята за два.


Гражданите ще могат да
участват и в другите сделки, а там, където не им стигнат боновете,
ще си доплащат с пари. Запазва се и правото за участие чрез инвестиционни
посредници. Акциите, получени от такова участие, си остават на
гражданите, а инвестиционният посредник си получава комисионата
за извършените операции. С други думи, възможностите значително
се увеличават.


Ще има ли някакъв краен
срок на регистрация, някакъв срок, в който боновете ще са валидни
и в който ще могат да се вземат?


- Взимането им ще става
в рамките на един достатъчно дълъг период от време. След като
гражданите решат, че са намерили удобната форма за инвестиране,
те винаги ще могат да се регистрират и да си вземат боновете.
Колкото до срока на валидност - практиката ще покаже, но той също
ще е достатъчно дълъг. До края на юни има възможност да се впишати
неизползваните бонове от първата приватизационна вълна. Но срокът
- 30 юни, не означава, че дотогава няма да се организират централизирани
търгове или регистрация. Напротив, единият процес няма нищо общо
с другия.


Чрез пощите ли ще става
комуникацията с клиентите?


- Тази практика показа
добри резултати, а и това е институцията, която има сравнително
най-добре развитата клонова мрежа в България. Затова и сега ще
използваме пощите. В рамките на 5-6 месеца ще свием кръга от всички
пощенски бюра до рамките на окръжните центрове, на нашите регионални
центрове и така че ще намалим точките, в които ще могат да се
регистрират желаещите да закупят бонове. От една страна, гражданите
няма да са ощетени и ще имат възможността и в малките села и градове
да заявят своето участие. А от друга, сами разбирате, Центърът
за масова приватизация не може да поддържа над 3000 клона за един
по-дълъг период от време. Това е доста скъпо.


Отдавна се говори за цените
на регистрацията. Готови ли сте вече с калкулацията колко пари
ще ви трябват за нея и за търговете и дали това, което получите,
ще ви покрие разходите?


- Не смятам че парите,
които искаме за регистрацията, са чак толкова много. Правим свои
изчисления за разходите, а доколкото е възможно, се опитваме да
използваме и външно финансиране от програма ФАР. Ще се наложи
да вземем и безлихвени заеми от страна на правителството. В случая
обаче може да се види за какво се използват парите.


В крайна сметка удоволствието
е за гражданите да участват срещу 6 марки на един капиталов пазар
и да получат една значителна сума. Ако направим аналогия с първата
вълна на масовата приватизация, то сега от една бонова книжка
добрите индивидуални играчи биха могли да спечелят и над един
милион лева.


Кога да очакваме първия
търг и началото на регистрацията?


- Регистрацията, по наше
виждане, може да започне в началото на април. За жалост в Народното
събрание се бавят с промените в Закона за приватизация.


Как ще се осъществява
взаимодействието с Агенцията за приватизация?


- Нов момент е, че този
път няма определен списък на предприятията, които ще се приватизират
чрез инвестиционни бонове. Преди всеки централизиран търг АП и
министерствата, но по-скоро Агенцията, като координиращ орган
на приватизационния процес, ще предлага пакети от акции за продажба
на гражданите. Това е един много гъвкав механизъм, който позволява
да се види как върви един пакет от акции на дадено предприятие,
да се пусне следващият, да се прецени дали има интерес и евентуално
да се търси някакъв друг начин за неговото раздържавяване. Ако
някои от акциите вървят трудно, те могат да се извадят, и ако
се намери добър касов инвеститор - да му се предложат на него.


Обсъждан ли е потенциалът
от предприятия, които биха могли да се приватизират чрез централизираните
търгове?


- Не, и няма смисъл да
се обсъжда. На практика с бонове ще може да се участва във всички
форми на приватизация, във всяка една сделка, която се извършва
от АП и министерствата.


Обръщат ли се все още
някои граждани с молба за консултации към Центъра за масова приватизация?


- Да. Наскоро например
постъпи жалба от група граждани. Момчета им предложили пари срещу
подписа им на празен лист. Те са се съгласили и, както се оказало
по-късно, по този начин продали акциите си. Ние веднага сигнализирахме
до прокуратурата и съответно до Комисията за ценните книжа и фондовите
борси. Изводът е, че човек трябва да се отнася с уважение не само
към своите действия, но и към подписа си. Крайно време е вече
и у нас да се формира една инвестиционна култура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във