Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАЗВРЪЗКАТА НА КОНФЛИКТА В ЛЕЙДИ СОФИЯ СЕ ОТЛАГА


Гражданското дело по иска на Българска холдингова компания (БХК) за обявяване на общото събрание на Лейди София АД и на взетите от него решения за недействителни е насрочено за 3 юли. Юристите на БХК са поискали от съда да запорира сметките на предприятието и да забрани избраният на 29 май нов съвет на директорите да се разпорежда с имуществото на фирмата. Едва ли обаче съдът ще уважи едно такова искане, защото решенията на общото събрание не могат да доведат до финансови щети за страната, предявила иска. Познавайки практиката на съдебната система, е лесно да се предположи, че делото ще бъде отложено, тъй като подобен тип спорове никога не приключват в рамките на едно заседание. А ако бъде насрочена нова дата, тя ще бъде най-рано през септември.


Дотогава нищо чудно избраният нов съвет на директорите да продължи да обикаля около предприятието, без да може да влезе в него, а работниците да продължат да стоят в двора. Кой ще спечели съдебния спор ще покаже далечното бъдеще - сигурният губещ е самото предприятие, чиято дейност съвсем ще замре, докато стари и нови директори водят съдебни, медийни и други битки. Засега в предприятието най-много работи полицията.


През миналата седмица представителите на БХК и на работническо-мениджърското дружество извадиха още факти и документи по спора им с Интеракт ЕООД на Пеньо Хаджиев. Председателката на освободения съвет на директорите проф. Юлия Дилова заяви, че решението на СД от 20 май за отмяната на общото събрание е взето с три гласа за срещу два против, но пропусна да отбележи, че представителката на държавата инж. Недка Милева (третият член на СД, гласувал за) още същия ден е оттеглила това свое съгласие писмено. Така проф. Дилова оправда неперфектното решение на ръководения от нея съвет на директорите да отмени конфликтното общо събрание, насрочено за 29 май. Защото според чл.239 на Търговския закон за решенията на управителния съвет, на надзорния съвет и съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет. Изискване, което в случая очевидно не е спазено.


И пак по повод на общото събрание от 29 май бившият изпълнителен директор на Лейди София Божидар Радев заяви на пресконференцията миналия петък, че в съда са били представени два протокола от това събрание, които бяха показани на журналистите. Разликата между двата протокола е в броя на гласовете, заяви г-н Радев. В първия държавата участва с 40 978 гласа, които включват и вече продадения на РМД Лейди'96 държавен дял. При втория протокол, според Радев, грешката е поправена и от него става ясно, че държавата не е взела участие в събранието от 14 часа.


Факт е, че на първото събрание, открито в 10.40 ч. сутринта, са били гласувани решения по точките, обявени в дневния ред. Но след като се разбира, че представителката на държавата няма депозитарна разписка, форумът на акционерите се отлага за 14 ч. (както е обявено в Държавен вестник).


В края на протокола от сутрешното (първо) събрание на Лейди София пише буквално: Председателят на събранието уведоми акционерите, че не е представена депозитарна разписка от представителя на държавата и поради липса на кворум събранието се отлага, като същото ще се проведе съгласно публикуваното обявление в Държавен вестник. В раздадените на журналистите документи от РМД Лейди 96 кой знае защо този текст отсъства. Но събранието все пак е проведено същия ден от 14 часа. Съгласно чл.227 от ТЗ то е законно, независимо от представения на него капитал.


Междувременно работническо-мениджърското дружество с дата 28 май вече е получило депозитарна разписка за 32 796 акции (24.14% от капитала на Лейди София), спечелени на публичния търг, организиран от Агенцията за приватизация. Любопитно е тогава защо представителите на тези акции не са се явили на събранието, състояло се и в 10.40 ч., и в 14 ч. на 29 май, пред погледите на целия колектив на предприятието за чорапогащи. Тогава цялата картина днес щеше да бъде друга, а съдът щеше да си спести едно главоболно дело за това, кой да води бащина дружина. Защото гласовете на работническо-мениджърското дружество (24.14%) и на БХК (27.1%), заедно с гласовете на работниците, щяха да бъдат напълно достатъчни за вземане на каквито и да е решения. Друг е въпросът, че на работниците в завода предварително е внушено, че на 29 май общо събрание няма да има.


На пресконференцията миналата седмица представител на РМД Лейди'96 информира журналистите, че парите за първата вноска по придобиването на 24-процентния държавен дял - 91 927 щ. долара, са осигурени чрез инвестиционен кредит, но отказа да съобщи от коя банка е кредитът и какво обезпечение е дало работническо-мениджърското дружество срещу тези пари.


Твърденията, че работата в предприятието е почти замряла, бяха опровергани от бившия изпълнителен директор Божидар Радев с думите, че Лейди София работи добре, но с 60% от капацитета си. Изтъкнато бе също, че според одиторския доклад заводът за дамски чорапогащи е приключил миналата година с печалба от 398 010 681 лева. Но според данните от баланса към 31.12.1997 г. задълженията му са над 900 млн. лева. Г-н Радев заяви, че в момента дружеството има два кредита, които се обслужват редовно. Единият е инвестиционен и е на стойност 500 хил. г. марки, а другият - от ОББ, е за оборотни средства и е за 150 млн. лева. Нищо не се каза обаче за задълженията към доставчиците и персонала. Очевидно и те са се отдали на битката за властта, а вземанията им могат да почакат по-сгоден момент.


В края на миналата седмица стана известно, че и работниците в Лейди София са изявили желание да имат свой представител в съвета на директорите. Собственикът на Интеракт ЕООД, а чрез него и над 33% от Лейди София - Пеньо Хаджиев, съобщи за БАНКЕРЪ, че е готов да подкрепи на следващото общо събрание излъчения от работниците представител в директорския борд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във