Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАЗВИТИЕ ТРЪГВА КЪМ БОРСАТА

Развитие - холдинг КДА приключи 1997 г. с 52.3 млн. лв. печалба. Съветът на директорите реши тя да се разпредели изцяло за дивиденти. Притежателите на обикновени акции на приносител с право на глас от първа, втора и четвърта емисия ще получат 20.87%, а на собствениците на привилегировани акции без право на глас ще бъдат раздадени 24.42% дивидент.


Основен учредител на холдинга е ОББ. В момента банката притежава около 25-30% от капитала на дружеството. Холдингът държи 25% от капитала на бившия приватизационен фонд Развитие, сега Развитие-индустрия холдинг. В структурата на холдинга влизат и други фирми: Развитие-имоти АД, Развитие-корабоплаване и търговия АД, Информационна база данни ЕООД, издателско-печатарски комплекс Развитие ЕООД и финансова къща ВИД-АБВ ООД.


От дружеството потвърдиха, че се проучват възможностите за включване във втория етап на масова приватизация. Не се изключва възможността от създаването на пенсионен фонд или включване в някой от съществуващите.


Собственият капитал на Развитие - холдинг КДА е 1.5 млрд. лева. Цената на една акция, изчислена на база счетоводната стойност на активите, е 656 лева.


Според Закона за ценните книжа, за да могат книжата на дадено дружество да се търгуват на борсата, те трябва да са безналични, регистрирани в Централния депозитар. Холдингът е подал проспект в КЦКФБ за четирите емисии, които в момента са налични. След одобряването на проспекта досегашните акции ще се заменят с депозитарни разписки, издадени от Централния депозитар. Целта според мениджърите на холдинга е акциите да се качат на борсата, за да се види каква е пазарната им цена.


Бившият ПФ Развитие отчете 284 млн. лв. печалба за 1997 година. Тя ще бъде раздадена като дивидент след заделянето на задължителните 10% във фонд Резервен. Това прави 381 лв. дивидент на акция. Според информация от дружеството предприятията, в които холдингът притежава акции, са реализирали 851 млн. лв. печалба, като само едно е отчело загуба. Тези дружества изнасят 85% от продукцията си на външните пазари. Бившият приватизационен фонд има 35 хил. акционери. След трите тръжни сесии Развитие придоби акции в 38 предприятия. Голяма част от продажбата на акции, собственост на холдинга, се извърши през тази година. Печалбата от трансферите, както и дивидентите от някои предприятия, в които Развитие има дялове, ще бъдат отчетени в баланса за 1998 година. През 1997 г. фондът е продал акции на цена 472.8 хил. лв., закупени срещу 93.7 хил. лева. Активите на Развитие-индустрия холдинг към края на миналата година са 1.1 млрд. лева. Паричните средства представляват 30.5% от активите, а акциите в приватизирани предприятия - 57.3 процента. В края на 1997 г. холдингът е имал нереализирани инвестиционни бонове в размер на 0.7% от набрания бонов капитал.


Предприятия, в които Развитие-индустрия холдинг АД притежава над 51% от капитала:


Тони - Сливен


Модно облекло - Стара Загора


Интрансмаш инженеринг - София


Адара - Малко Търново


Платекс - Дряново


Буря - Габрово


Алена-Р - Първомай


Предприятия, в които Развитие има договорено управление на акции с други бивши приватизационни фондове:


Дървообработване - Велико Търново


Трико - Омуртаг


Пластимо - Самоков


Спорт - Попово


Портфейл на дружеството след преструктурирането му в Развитие-индустрия холдинг


Промишленост % от портфейла


Машиностроене 29.06


Текстилна и трикотажна 24.37


Шивашка 23.93


Химическа 14.22


Дървообработваща 8.42

Facebook logo
Бъдете с нас и във