Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАЗВИДЕЛЯВА ЛИ СЕ ОКОЛО ПАРТИЙНИТЕ ФИНАНСИ?

Финансирането на политическите формации ще излезе на светло, ако бъде приет Законът за политическите партии, уверяваха преди година и половина неговите вносители от Новото време. Днес същото обещание подемат сегашните управляващи, които внесоха на 21 юли нов проект за изменения на нормативния документ. Един от авторите на проекта - Борислав Цеков, обаче предупреждава, че синдромът на партийното кебапче е завладял и сегашното 40-о Народно събрание, което още в началото на дейността си ревизира действащия закон, възстановявайки възможността партиите да преотдават отстъпените им общински и държавни имоти на частни фирми по пазарни цени.
В мотивите на самите вносители се посочва недвусмислено, че проектът е разработен почти изцяло въз основа на критиките от мониторинговия доклад на Европейската комисия от 16 май тази година. Упреците на Брюксел бяха насочени към липсата на публичност на източниците на финансиране на политическите парти и фондации, както и към необходимостта от ясно регламентиране на даренията. Новият законопроект предвижда всеки дарител да подписва специална декларация - с трите си имена, размера на дарението и целта, за която да се изразходват средствата. Партиите съответно ще трябва да прилагат тези документи към своите годишни отчети пред Сметната палата. Предвидено е и намаляване от шест на три месеца на срока, в който държавните одитори ще проверяват тези отчети. Сметната палата ще ги изпраща за сверяване в Националната агенция по приходите и след като ги получи обратно, ще бъде задължена да ги публикува в ИНТЕРНЕТ.
При констатирани нарушения ще се налагат санкции по реда на Данъчно-процесуалния кодекс, предвиждащ сезиране на прокуратурата, конфискации на имущество на партиите, запор на сметки и други.
С новия законопроект се въвежда изрично изискване за деклариране пред Сметната палата на имуществото, доходите и разходите в страната и чужбина на членовете на ръководните и контролните органи на политическите формации. Те се задължават да представят пред палатата и списък на юридическите лица с нестопанска цел, в които са учредители или участници в управителни органи, или такива са техни съпрузи и деца.
Наред с това се предвижда двойно увеличение на държавното финансиране за партиите. В момента субсидия се полага на политическите сили, получили над 1% от гласовете на последните избори, като размерът й е равен на 1% от минималната работна заплата за всеки получен глас.

Даниел Смилов, програмен директор в Центъра за либерални стратегии:
ТОВА Е САМО ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ВРЪЩАНЕ НА ДОВЕРИЕТО
Безспорно осветляването на донорите и размера на даренията е нещо, което трябваше да се направи много отдавна. Дори и да е позакъсняла, това е положителна стъпка. Тя няма веднъж завинаги да осигури прозрачност в партийното финансиране, но така или иначе ще направи публична и проследима връзката между определени компании и политически партии. Така гражданите биха имали по-голяма възможност да преценят кои са източниците на средства за различните политически сили, което е много важно за прозрачността на политическия процес. По тази мярка мисля, че сигурно ще се постигне консенсус за приемането й в парламента. Предполагам, че тя ще бъде оценена положително и от Европейската комисия. Според мен обаче е необходимо да се направи разграничение между обществената полза и партийния пиар. Това, че някой сега се е сетил да стане инициатор на тези промени, не означава, че той е най-прозрачният актьор в политическия ни живот.
Положителни са и другите мерки, свързани с имотните декларации на политиците и хората, заемащи висши държавни длъжности. По този начин ще се създаде поне формална възможност за засичане на разминавания между реално имущество и подадени декларации, както и повод за последващ контрол. Друг е въпросът доколко органите, които са оправомощени от закона да извършват този контрол, могат да правят реални разследвания? Накратко, те не могат. Но дори и формалният контрол, формалното засичане на посочени данни в отчети и документи може да имат ограничен оздравителен ефект.
Разбира се, не става дума за някакви разпоредби, които, веднъж приети, биха решили проблемите в тази сфера. Политиците са схватливи и бързо ще разберат как елегантно и легално могат да заобикалят новите ограничения. Ето защо е необходимо да има едно непрестанно опресняване, вглеждане в тези закони. Нещата са подобни на тези в данъчното законодателство, където големите данъкоплатци винаги търсят начини да се разтоварят от част от налозите. Това налага всички разпоредби на партийното финансиране да бъдат в процес на непрекъснато освежаване, да се изследват ефектите на практика.
Добре е, че политиците вече разбират какъв е основният проблем с финансирането на партиите - възвръщането на доверието на хората в тях. Естествено, обсъжданият пакет мерки сам по себе си едва ли би успял да свърши тази работа. Доверието е комплексна величина. Има много фактори, които му влияят. Законът допринася да се променят стимулите за политиците, създавайки предпоставки за по-добри практики. Дали тези практики обаче ще възникнат в действителност, предстои да видим. А самите практики, които сега съществуват, и особено възприятията на хората за тях, е това, което директно определя общественото доверие. Спокойно можем да кажем, че в момента хората смятат съществуващите практики за корумпирани. Политиците тепърва трябва да доказват, че има прогрес в тази посока.
Законът е първата крачка, но по-важно е онова, което следва. В крайна сметка той покрива минимална част от начините за финансирането на партиите. Проблемът е действително доста сериозен, защото през последните 15 години партиите до голяма степен са били финансирани чрез заобикаляне на закона. Мнозина, отговорни за това, може би още са в партийните ръководства. Затова една реална промяна не може да стане мигновено, с простата подмяна на законодателни текстове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във