Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА СБЛИЖИХА ТАТАРЧЕВ И БОНЕВ

Четири месеца бяха нужни на главния прокурор Иван Татарчев, докато разбере, че е загубил стратегическата инициатива, като е оставил на министър Бонев твърде широки правомощия върху използването на специалните разузнавателни средства. До приемането на промените в Наказателнопроцесуалния кодекс разрешение за употребата на спецапаратурата подписваха прокурорите. Новият закон даде тези права на председателите на окръжните съдилища и в особени случаи - на министъра на вътрешните работи или упълномощен от него секретар на МВР.


До ноември това явно не смущаваше висшия магистрат. Но в пресата се появиха публикации, подплатени с данни от случайно изтекла информация, събрана с помощта на спецапаратура. Медиите тиражираха твърдението, че при операция Змия е бил подслушван близък на главния прокурор. Заради съмнения, че съдейства на местни престъпници, на същата процедура е подложен и кърджалийският окръжен прокурор Любомир Базлянков. Огласяването на подобни факти за пореден път подгря взаимните нападки между министър Бонев и главния прокурор Татарчев. Температурата се повиши дотолкова, че дори самият президент се зае с конфликта. Висшият магистрат реши, че е дошло време да спечели войната, като сезира Конституционния съд.


Едва след тези случаи Татарчев упражни правото си като главен прокурор да атакува закона. В началото на миналата седмица той се възпротиви срещу съществуването на четири разпоредби от Закона за разузнавателните средства (ЗРС), които се отнасят до правомощията на вътрешния министър или упълномощен от него секретар на МВР. Става въпрос за чл.18 ал.1, чл.19, чл.30 и чл.34 от ЗРС, според които в определени от закона случаи може да се разрешава и прекратява използването на специални разузнавателни средства (СРС), без това да се съгласува с председателите на окръжните съдилища. Освен това министърът има право да контролира събраните данни без разрешението на съдебната власт.


Още през септември, след приемането на промените в НПК, в.БАНКЕРЪ попита заместник-министъра на правосъдието доц. Никола Филчев няма ли опасност от злоупотреби с извънредните правомощия на вътрешния министър при използването на специални разузнавателни средства. Той отговори, че гаранции може да даде само органът, който прилага закона, още повече че не се предвижда съдебен контрол. Възможности и предпоставки за надвишаване на правомощията наистина има, сподели тогава мнението си заместник-министърът.


Раздразнен от опитите на полицията да получи повече процесуални правомощия, директорът на НСлС Бойко Рашков също повдигна темата специални разузнавателни средства. Той заяви, че след тримесечно използване на СРС не е добито нито едно доказателство, което наистина да е съдействало на следствието.


Юристите от години воюват срещу този метод на събиране на информация заради сериозната опасност неправомерно да се нарушават правата на гражданите. Но въпреки всичко промените бяха приети с идеята да се въздейства по-ефективно срещу престъпността. Обществена тайна е кои са местните бандити и с какво се занимават, но по различни причини успяват да се изплъзнат от правосъдието. Ясно е също, че за да бъдат арестувани и съдени, са необходими конкретни доказателства за извършваните от тях престъпления. Залавянето на местопрестъплението обикновено се предхожда от дълга оперативна работа. Приемането на Закона за СРС дава възможност този процес да бъде улеснен. Неговият чл. 3 гласи: СРС се използват в случаите, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления по реда на НПК, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин, използват се за изготвяне на веществени доказателствени средства, както и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.


Органите на правораздаването въвлякоха обществото в междуособиците си, цитирайки имена и цифри, които в повечето случаи са свързани с дребни мошеници, вместо да упражнят правото си да събират доказателства чрез СРС.


В създалата се атмосфера на недоверие и нападки между правораздавателните органи на престъпниците не им остава нищо друго, освен ...да въздъхнат с облекчение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във