Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАЗСЛЕДВАТ ПОДАРЪЦИТЕ, РАЗДАДЕНИ НА МУЛТИГРУП ОТ ДЯДО МРАЗ


Престижни хотели с нежни имена отвориха главоболна
работа на българските магистрати. По всичко личи, че дългият съдебен
маратон около спорната собственост в най-атрактивните зимни, черноморски,
градски и прочие туристически обекти ще продължи под пълна пара
и през задаващата се 1999 година. А както се оказва, по печално
стечение на обстоятелствата водещото място в проблемната топкласация
е отредено на известния варненски курорт Св. св. Константин
и Елена. Точно преди три години по идея на тогавашния съвет
на директорите на дружеството, получило на 29 декември 1995 г.
далновидното одобрение на вече бившия мастит Комитет
по туризъм с шеф Васил Велев, е извършено изгодно
изцеждане на фирмения капитал. Даден е картбланш за образуването
на четири нови акционерни дружества, във всяко от които държавното
АД Св. св. Константин и Елена е включено само със
скромните по 25 процента. Под формата на непарични вноски (право
на ползване) обаче в джойнтвенчърите са вкарани най-вкусните
парчета от активите на туристическото предприятие - хотелите Рубин,
Русалка, Нарцис, Емона, Глория,
Бор, Росица и сладкарница Албатрос.
На новоучредените частно-държавни дружества се дава правото да
ползват посочените обекти в срок от цели 30 години, и то заедно
с прилежащите към тях терени. Така на бизнеснебосклона се появяват
туристическите фирми Румил тур АД, Бор тур инвестмънт
АД, Глория турс АД и Варна класик хотели
АД. На 16 август 1996 г., за да улесни тяхната съдебна регистрация,
Министерският съвет дава специалната си благословия за това начинание.
Така в правния мир от края на септември до началото на октомври
същата година скорострелно се появяват четирите нови фирми. Междувременно
Св. св. Константин и Елена АД е включено в списъците
за бонова приватизация. Кабинетът на Виденов пък дава зелена светлина
за учредяването на смесените фирми, позовавайки се както на чл.21
и чл.5 от приватизационния закон, така и на решението на парламента
от 19 декември 1995 г., с което бе приета правителствената програма
за раздържавяване с инвестиционни бонове. В резултат на така


законно вързаните гащи


варненският комплекс със свято име става 25-процентен
миноритарен съдружник в дружеството Румил тур, предоставяйки
му право на ползване на своите хотели Рубин, Русалка
и кафе-сладкарницата Албатрос, оценени общо едва на
69.5 млн. лева. А капиталът на регистрирания джойнтвенчър е 278
024 000 лева. В състава на неговия съвет на директорите фигурира
и гражданинът Павел Найденов Найденов, баща на известния президент
на Мултигруп Илия Павлов.


Преди обаче да приеме за свой съдружник Св.
св. Константин и Елена Румил тур носи името
Релакс клуб АД, чийто основен собственик е варненската
частна фирма Румил 89 РД ЕООД. На 24 септември 1996
г. Варненският окръжен съд е вписал следните две промени в Релакс
клуб АД - новия дребен съакционер Св. св. Константин
и Елена и прекръстването на фирмата на Румил тур
АД. До 27 декември 1996 г. 75-процентният собственик на Релакс
клуб, респективно на Румил тур, е частното ЕООД
Румил 89 РД, което на същата дата обаче безусловно
джиросва всичките си права на акционер в Румил тур
на... дъщерната фирма на групировката Мултигруп -
Мегаватт инвест АД с регистрация в славния Вадуц.


И точно тези операции са причина за


тазгодишните съдебни дуели


предприети от новото ръководство на държавното туристическо
дружество Св. св Константин и Елена. Както научи в.
БАНКЕРЪ, то е предявило иск във Варненския окръжен
съд срещу Релакс клуб АД. От тамошните магистрати
зависи дали ще уважат молбата да бъдат обявени за нищожни следните
действия:


Вписването в книгата на акционерите на прехвърлянето
на акциите от Румил 89 РД ЕООД на Мегаватт инвест
АД и решенията, гласувани на общото събрание на акционерите на
смесеното дружество Румил тур, проведено на 25 ноември
1996 година.


Мотивът за първото искане на сегашните мениджъри
на Св. св. Константин и Елена е, че при въпросното
прехвърляне на акциите през 1996 г., в противоречие на изискванията
на Търговския закон, е нарушен уставът на Румил тур
АД. Съветът на неговите директори е вписал акционерната промяна,
без да е получил писмени доказателства, че останалите акционери
са се отказали да придобият акциите. А с директното им джиросване
на Мегаватт инвест на практика са нарушени правата
на държавния съдружник във фирмата - Св. св. Константин
и Елена АД. Нарушения на същия устав са допуснати и при
провеждането на общото събрание на 25 ноември. Тогава представителите
на Мегаватт инвест гласували, без да имат това право,
тъй като до този момент поделението на


Мултигруп не е изплатило придобитите
от Румил 89 РД акции


А това също противоречи на Търговския закон. По целия
казус


през 1998 г. във варненската магистратура е образувано
дело под N182. Любопитното е, че на първото съдебно заседание
ответниците - Румил тур, са представили писмо, с което
дружеството Св. св. Константин и Елена се отказвало
да изкупи предложените му акции на Румил 89 РД ЕООД.
Държавното туристическо дружество обаче оспорва автентичността
на този документ и за да се окаже достоверен ли е той, или не,
е назначена съдебно-техническа експертиза.


Следващото дело по случая Румил тур - Мегаватт
инвест ще се гледа от варненските магистрати на 19 януари
1999 година. По същия казус е образувано и още едно дело. Ответници
по него на практика пак са представителите на Мегаватт инвест,
които засега държат 75% от капитала на джойнтвенчъра Румил
тур.


От Св. св. Константин и Елена твърдят,
че освен всичко друго партньорите им дължат и пари - общо 33 009
453 лева. В сумата са включени неизплатени наеми за ползване на
движимо имущество; средства, вложени от държавното предприятие
за поддържане на инфраструктурата в курортния комплекс, които
не са му възстановени от частните съдружници; както и направените
от Св. св. Константин и Елена разходи за консумативи,
за които пред съда са представени необходимите фактури. По този
втори иск на 23 ноември тази година Районният съд във Варна е
наложил


запор върху банковите сметки


на ответника - Румил тур.


Аналогични съдебни дела води варненското държавно
дружество Св. св. Константин и Елена и срещу останалите
смесени дружества, създадени през фаталната 1996 г. - Глория
турс, Варна класик хотели и Бор тур инвестмънт.
В първата фирма 25-процентното акционерно присъствие на Св.
св. Константин и Елена представлява традиционната апортна
вноска, която включва право на ползване на хотелите Нарцис
и Глория, оценени преди две години съответно на 11
289 500 и 45 620 000 лева. Според регистрацията мажоритарният
75-процентен собственик в Глория турс е ЕТ Приста-Иван
Миланов от Стара Загора. Дребна подробност е,
че в наличната компютърна база данни Делфи от 2 май
1995 г. дейността на този едноличен търговец се води за прекратена.
По-важното в случая е, че от тази година Св. св. Константин
и Елена АД води дела във Варненския районен съд за


недействителното учредяване на смесената формация
Глория турс


Първоначален инициатор на иска всъщност е Варненската
районна прокуратура. Тя е депозирала пред магистратите искането
си, мотивирайки се с факта, че по смисъла на Търговския закон
дружеството е недействително учредено. Защото в приетия от неговите
акционери устав съществувал запис с невъзможен предмет
- внасянето на паричната вноска е поставено в зависимост
от осигуряването от страна на акционера Св. св. Константин
и Елена на право на строеж за изграждането на инфраструктурата,
разширение и модернизация на съществуващите хотели. Впоследствие
на мястото на районната прокуратура като ищец по делото е конституирано
дружеството Св. св. Константин и Елена. Но на 12 ноември
тази година - незнайно защо Варненският окръжен съд е отхвърлил
иска. Съдебното решение е обжалвано пред Варненския апелативен
съд и сега се чака насрочване на заседание.


Отделно Св. св. Константин и Елена води
дела срещу Глория турс за неизплатени по договори
от 1996 и 1998 г. суми в размер на 12 798 270 и 16 140 355 лв.,
за които от 27 ноември 1998 г. съдът е наложил запор на ответника.


Злощастният варненски комплекс се опитва да обяви
за недействително учреден и


третия джойнтвенчър - Варна класик хотели
АД


Като апортна вноска, със срок на ползване 30 години,
в него са внесени хотелите Росица и Емона, оценени
общо на 46 956 000 лева. Ощастливеният мажоритарен съдружник в
този случай е акционерното дружество Фонд за инвестиции
в туризма - Варна, което пък се представлява от бившия изпълнителен
директор на грандхотел Варна Димитър Димитров. В момента
той оглавява и търговската камара в града. В молбата срещу легитимността
на смесеното дружество, депозирана пред варненските магистрати,
между другото се казва, че:


При вписването в търговския регистър на Варна
класик хотели АД е налице противоречие между действителната
воля на учредителите и тази на принципала на държавния съдружник
- Комитета по туризъм, който е дал разрешение на Св. св.
Константин и Елена да участва в учреденото акционерно дружество
с непарична вноска, но без да упълномощава изпълнителния директор
да взема решения относно разсрочено внасяне на паричната вноска
от страна на другия учредител.


На първото заседание по този иск съдът е назначил


съдебно-счетоводна експертиза


за определяне равностойността на левовата парична
вноска на частния съдружник към щатския долар. Делото е гледано
на 2 декември тази година, но решението на магистратите все още
е неизвестно.


И от Варна класик хотели държавната Св.
св. Константин и Елена допълнително си търси неполучени
по договори суми, възлизащи общо на 34 636 815 лева. По тази причина
от 27 ноември 1998 г. на нейния ответник е наложен съдебен запор
на банковите сметки.


В същото положение е и четвъртият проблемен партньор
на Св. св. Константин и Елена - по повод създаденото
през 1996 г. смесено дружество


Бор тур инвестмънт


Тогава държавното туристическо предприятие практически
е подарило на новия си съдружник в джойнтвенчъра - ЕТ Виктор
Вълканов инженеринг - Варна, хотел Бор, оценен
на 33 275 000 лева. Сега ръководството на Св. св. Константин
и Елена освен че иска по съдебен път да анулира 25-процентното
си участие в смесеното дружество Бортур инвестмънт,
си търси и неиздължените от него суми в размер на 22 365 189 лева.
Запорът върху сметките заедно с блокираните пари на останалите
неизправни партньори на варненското дружество едва ли ще реши
големия му проблем - да си върне обратно добрите хотели. Пред
в. БАНКЕРЪ, представители на комплекса изказаха слаба
надежда да успеят да спечелят битката в трудната серия от съдебни
процеси.


За съжаление в подобна атака участва и самото търговско-туристическо
министерство. От тази в следващата година се пренасят съдебните
дела, заведени от името на ведомството срещу неизгодните партньорства
в редица престижни туристически обекти из страната. И тук отново


на прицел е фирмата на Мултигруп Мегаватт
инвест


която явно реализира апетитите на групировката в
този сладък бизнес.


Както научи в.БАНКЕРЪ, на 17 февруари
1999 г. например във Великотърновския окръжен съд ще се гледа
на второ заседание искът на министерството, с който се оспорва
увеличението на капитала на дружеството Интерхотели Велико
Търново - Арбанаси палас. Както е известно, след двата тура
на масовата рулетка бившият приватизационен фонд на
групировката, преобразуван сега в


Ем Джи Елит холдинг АД хвана 9.91%


от капитала на въпросното туристическо дружество.
Оказва се обаче, че при придобиването на нови акции, станали собственост
на Мегаватт инвест, е била ощетена държавата. По случая
е заведено дело N349 от 1998 г. във Великотърновския окръжен съд.
С иска си търговското министерство оспорва увеличението на капитала
на дружеството, тъй като при него не е спазена процедурата
за оценяване на продадените на Мегаватт инвест акции.
В аргументите на ведомството се посочва още, че в случая не е
проведен публично обявен конкурс за избор на лицата, които да
извършат оценка на акциите на Интерхотели - Арбанаси палас.
Липсвал и документ, който да доказва, че извършената оценка е
приета от оторизирания продавач по смисъла на чл. 3 от приватизационния
закон. В резултат на всичко това


държавата била ощетена със 102 101 809 лева


Толкова е разликата между изготвената прогнозна оценка
на акциите и стойността, по която в действителност те са прехвърлени
на Мегаватт инвест АД. Великотърновският окръжен съд
е назначил съдебно-счетоводна експертиза, която трябва да установи
методите, по които е изготвена прогнозната оценка на акциите на
хотела в Арбанаси. Съдът е поискал от софийската оценителска фирма
Б - Консулт ООД, изготвила прогнозата, да представи
оригинала на оценката, както и документът, с който тя е била приета
от бившия Комитет по туризъм.


Още едно дело, този път пред Софийския окръжен съд,
е заведено на 11 декември тази година от името на търговския министър
Валентин Василев. С молбата се оспорва решението на фирменото
отделение към същата магистратура, с което в търговския регистър
са вписани


изменения в устава на Рила - Боровец
АД


Съгласно измененията, регистрирани на 19 юни 1998
г., надзорният съвет на дружеството може да увеличава капитала
под условие, като новоемитираните за целта акции се предоставят
за изкупуване на определени лица, и то на определена цена. Номерът
е добре известен, прилага се масово из българските фирми и с него,
при това напълно законно, се обезценяват както акциите на дребните
участници в масовата приватизация, така остатъчните дялове на
държавата по места.


В конкретния случай с Рила - Боровец
АД Мултигруп явно се е опитала да увеличи присъствието
си в дружеството. Нейният Ем Джи Елит холдинг придоби
при боновото раздържавяване 19.95% от капитала на Рила -
Боровец АД. А на 16 ноември тази година надзорният съвет
на дружеството е взел решение за увеличение на капитала от 156
213 000 на 261 213 000 лева. За целта са издадени 105 000 броя
безналични поименни акции с номинална стойност 1000 лв. и емисионна
- 9000 лв. за акция. Издаването на новата емисия обаче е станало
при изрично упоменатото условие, че те ще бъдат закупени не от
кой да е, а от другата голяма туристическа фирма на групировката
-


Балкантурист холдинг АД


По този повод търговското министерство пише в иска
си до съда, че с това решение се ощетяват останалите акционери,
като се намалява техният размер на участие в капитала на дружеството.
На същото основание министерството иска от съда да обяви вписаното
увеличение за нищожно. По този казус все още не е насрочена датата
за съдебно заседание. И никак не е сигурно, че държавното ведомство
ще спечели спора. Защото по странни стечения на обстоятелствата
новият проектозакон за публичното предлагане на акции, който предвижда
забрана на увеличение на капитала под условие в публичните дружества,
така и не бе приет през тази година от законотворците в парламента.
Така че вратата за овладяване на апетитните обекти не само в туризма,
а и в други по-перспективни сфери, си остава широко отворена.
На още по-широк фронт пък ще работят и през следващата година
съдебните магистрати, които са последната надежда, че след като
веднъж се изпусне питомното, случайно сляпата Темида
може да уцели и дивото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във