Банкеръ Daily

Общество и политика

Разходите за пенсии до момента са с над 2 млрд. лв. повече

Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с над 2 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., съобщават от пресцентъра на Националният осигурителен институт. Ведомството предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

В кнсолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към 30 ноември  общият размер на отчетените приходи е 8.22 млрд. лв., което представлява 96,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите парични средства са с 922,2 млн. лв. повече в сравнение с ноември 2020-а.

Общо отчетените разходи възлизат на 14.76 млрд. лв. или 99,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 2.21  млрд. лв. повече в сравнение със същия период  година по-рано.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 12.16  млрд. лв., което е 98,5% изпълнение на плана за годината. Сумата за платени пенсии за единадесетте месеца на годината е с 2.04 млрд. лв. или с 20,2% по-голяма на годишна база. Това се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - септември и 120 лв. за месеците октомври и ноември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 година.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 30 ноември те са в размер на 1.8 млрд. лв. или 90,7% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единадесетте месеца на годината са с 88,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020-а.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към ноември е 6.59  млрд. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 83,8 млн. лв., което е 96% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Общо отчетените разходи са за 48,3 млн. лв., което представлява 83,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,7 млн. лв. повече спрямо същия период  година по-рано.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Приходите към края на  ноември са в размер на 2,8 млн. лв., което е 92,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите пари са с 975 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020-а. Разходите са за 3,4 млн. лв.,което представлява 72,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,9 млн. лв. по-малко на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във