Банкеръ Daily

Общество и политика

Разходите на ДОО за десетте месеца растат

Към края на октомври тази година, общият размер на отчетените приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване е 7.44 млрд. лв., което представлява 87.4% изпълнение на плана за годината. Постъпленията са с 362.9 млн. лв. (5.1%) повече спрямо плана към октомври и с 815.6 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020-а, съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

Общо отчетените разходи възлизат на 13.24 млрд. лв. или 89.3% от заложените в плана за годината. Харчовете  са с 864 млн. лв. (7%) повече спрямо плана към 31 октомври и с 1.96 млрд. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020-а.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 10.92 млрд. лв., което е 83.7% изпълнение на плана за годината и с 623.8 млн. лв. (6.1%) повече спрямо плана към края на октомври. Харчовете за пенсии за първите десет месеца на годината са с 1.82 млрд. лв. или с 20% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари-септември и 120 лв. за месец октомври, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари тази година.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края на октомври те са за 1.66 млрд. лв. или 81.3% изпълнение на плана за годината, като има икономия от  4.3 млн. лв. (0.3%) спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи по това перо за първите десет месеца на годината са с 61.5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020-а.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец октомври е 5.84 млрд. лева.

Учителски пенсионен фонд
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към края на октомври са в размер на 74.4 млн. лв., което представлява 85.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3.7 млн. лв. (5.2%) повече спрямо плана към същата дата и с 7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020-а.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са за 43.6 млн. лв., което е 75.2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 4 млн. лв. (8.3%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 5.2 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Приходите към края на октомври са 2.8 млн. лв., което представлява 92.1% изпълнение на плана за годината. Постъпленията са с 86 100 лв. (3%) по-малко спрямо плана към 31 октомври и с 0.9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020-а.

Общо отчетените разходи са в размер на 3.3 млн. лв., което е 69.1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 671.4 хил. лв. (17%) по-малко спрямо плана към края на октомври и с 2.8 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във