Банкеръ Daily

Общество и политика

Расте броят на осигурените в пенсионни фондове

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година е 4 849 754, като нараства на годишна база с 0.64 на сто. Това съобщават от управление "Осигурителен надзор" на КФН след анализ на предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за миналата година.
Към края на декември акумулираните нетни активи на пенсионните фондове са на стойност 19.56 млрд. лева като нарастват с 13.08 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за миналата година възлизат на 311.10 млн. лева, а нетният им финансов резултат е в размер на 75.22 млн. лева.
Към края на миналата година са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода септември - декември са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост. Парафирани са и още 1863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

За плащанията към тези лица през периода четвъртото тримесечие от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4.49 млн. лева във ФИПП и 8.62  млн. лева във фондовете за разсрочени плащания. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 52 хил. лева,  а от ФРП - 596 хил. лева за разсрочени плащания на осигурени лица и 8000 лева еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.
Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лева на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.

Прогнози

Очакванията на пенсионно-осигурителните дружества за дейността им през първото тримесечие на 2022 г. са по-сдържани спрямо оптимизма им в края на 2021 година.
Прогнозата е, че акумулираните активи в допълнителните задължителни и в допълнителните доброволни пенсионни фондове ще продължат да нарастват, но с по-скромни размери спрямо оценката на финансовите посредници през четвъртото тримесечие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във