Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАДЕТЕЛИ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ СЪС 700 000 ЕCU

Отделение Приватизация, стопански и нестопански дейности, извънбюджетни и други фондове към Сметната палата с ръководител Йовчо Русев откри големи нарушения при изпълнението на проекта Социален диалог BG9313, финансиран чрез програмата ФАР. На 22 април палатата прие констативен акт за извършената проверка.


Основната цел на проекта е била да подпомогне изграждането на съвременна система на отношенията между правителството, синдикатите и работодателите и структурирането на Национален съвет за тристранно сътрудничество, който да функционира като център за социален диалог. Проектът има претенциите да отразява реалните потребности на България. Но според експертите от Сметната палата той удовлетворява преди всичко потребностите на канадския гражданин Константин Темчев, който представлява фирмата Исогруп ООД, определена за изпълнител на проекта. Не за първи път се случва, когато става въпрос за големи суми, да не е ясно как е избран изпълнителят. А в конкретния случай става въпрос за проект на стойност 1 950 608 ECU, от които към датата на проверката са изразходвани 1 591 921 ECU. В заключенията на Сметната палата се казва буквално: Константин Темчев се е самоопределил за дългосрочен и краткосрочен консултант и заедно със своя съдружник си е самозаплатил хонорари и командировки за над 700 хил. ECU, или около 45% от средствата за проекта. Исогруп отказва да предостави първичните отчетни документи за извършените разходи и описание на работата си по проекта. Напълно липсва информация за какво са похарчени 239 915 ECU.


Странно е, че групата за управление на проекта Социален диалог към Министерството на труда и социалните грижи (МТСГ) неколкократно е спирала финансирането му, но така и не е получила изчерпателен отчет от изпълнителя. Същата експертна група обаче не е извършила текущ анализ за изпълнението на проекта по етапи и не си е направила труда да проследи хода на съпътстващите подпрограми.


Сега Сметната палата очаква МТСГ да анализира създалата се ситуация и да предприеме съответни мерки за отчет на разходите и за възстановяване на незаконно усвоените средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във