Банкеръ Daily

Общество и политика

Работодателските организации искат 190 лева компенсации за тока

Главното достойнство в промените на трите закона - за ДДС, за корпоративното подоходно облагане и за акцизите и данъчните складове, е, че те са малко и че са свързани с хармонизиране на българското законодателство с европейското. Това обяви Васил Велев, представляващ Асоциацията на организациите на българските работодатели след Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който се обсъждаха промените в трите закона, и който се проведе на 6-и декември в сградата на Министерския съвет.

Васил Велев добави, че от пет представителни организации, членуващи в Асоциацията и взели отношение към обсъжданите промени, четири са ги подкрепили, а една се е въздържала. Велев обаче не уточни кои са организациите.

По повод предложеното от потенциалния финансов министър Асен Василев съкращаване на държавната администрация с 15%, Велев коментира, че една трета от тези 30 000 души са пенсионери и могат да продължат да работят като консултанти със сигурен доход.

Друга една трета са незаети позиции. По този начин служителите, които ефективно биха могли да бъдат съкратени, са от порядъка на 10 хил. души, подчерта Васил Велев.

"Но дори и да са 30 000 души - в страната ни има работа и при желание тези хора могат да бъдат преквалифицирани и да им се предложат позиции в икономиката, в реалния сектор. Всяка година на пазара на труда ние губим от порядъка на 45 хил. души" - обърна внимание представителят на Асоциацията на работодателите.

Той обяви и че от Асоциацията му са поискали да продължи програмата за компенсиране на небитовите потребители. Става дума за 630 хил. потребители на електроенергия на свободния пазар, които се компенсират заради свръхвисоките цени на електроенергията. Програмата бе за октомври и ноември, като компенсацията бе в размер на 110 лева на мегаватчас.

"Все още не е обявено продължаване на програмата за декември, а месецът вече започна" - алармира Велев.

Предложението на работодателите е компенсацията за месец декември да бъде увеличена на 190 лева, тъй като цените на електроенергията са нараснали.

"Предложихме и от 1 януари да се изработи ново ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, което да се съобрази с реалностите и прогнозната пазарна цена. Тя би могла да предложи цена от порядъка на 300 лв. за целия ценови период за зимните месеци, така че цената за вътрешните потребители да е 150 лв., за да може генериращите мощности да продължат да имат добра печалба.

Това може да бъде финансирано за сметка на свръхпечалбите на производителите на електроенергия, свръхприходите във Фонда за сигурност на електроенергийната система и със свръхприходите в бюджета от увеличения в пъти Данък върху добавената стойност.

"Това е начинът да се удържи инфлацията, която е 6% за октомври, а за ноември и декември се очаква да се повиши още повече" - обърна внимание Велев и продължи: "Хубавото е, че пари за компенсации има, тъй като ние произвеждаме само 7% от електроенергията на основата на природен газ, чиято цена е поскъпнала и която е основната причина за високите цени в цяла Европа. Но българската енергетика е на база местни суровини - включително атомно гориво. Така че свръхпечалбите от тези високи цени остават в страната и те могат да бъдат източник за компенсиране на потребителите, за удържане на инфлацията, за предпазване от съкращения". 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във