Банкеръ Daily

Общество и политика

Работодатели и експерти искат промени в здравноосигурителния модел

Промени в модела на здравноосигурителната система у нас и повече пари за превенция на здраветo поискаха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България и експерти по превантивна и трудова медицина.

Това обедини участниците в конференцията: "Превенция на здравето - Европейски политики и практики". Патрон на събитието беше вицепремиерът Марияна Николова. То е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България и "Център за превенция на здравето". 

"Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно", заяви председателят на асоциацията Васил Велев. По думите му работодателят съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има повече превенция, трябва да има законодателни промени. Повече пари да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента, категоричен е Велев. 

Необходимостта от повече превенция на здравето бе подкрепена от председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов и от изпълнителния директор на  "Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова. Основните цели на превенцията са ранната ранното диагностициране на заболяванията, проследимостта и динамичното наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания.

Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които трябва да бъдат предприети.

По време на форума бяха обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция както у нас, така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. Участниците са проучили профилактичните модели и стандарти за ранна диагностика в Германия и Северна Македония.

Освен д-р Хасан Адемов и Румяна Михайлова, на форума участваха заместник областният управител на Пловдив Евелина Апостолова. Присъстваха и представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във