Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ ЗА РАЗЛИКА ОТ ТЕХНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ

Средната месечна работна заплата заедно със средния брой на заетите са два от основните показатели, с които се измерва пулсът на една икономика. Тъй като българската би трябвало да е обвързана с немската (заради Валутния борд), нормално е да се очаква ръст в брутния вътрешен продукт на България. Прираст от 4% е заложен и в макрорамката на бюджета за тази година и управляващите неуморно повтарят, че това е реално изпълнимо. Статистиката обаче показва, че за първото полугодие на тази година спадът на българското производство е 1.6 процента. Причините за негативната тенденция са свитото вътрешно потребление, рестриктивната политика на банките по отношение на кредитирането, както и финансовата криза, обхванала Азиатския регион. Може да се очаква сривът на руските пазари да се отрази пагубно на българската икономика.


На целия този фон само за месец средният брой на заетите по трудови договори е намалял с 3405 души. Докато през юни са били заети 2 090 927 души, месец по-късно те вече са 2 087 522. За същия период персоналът в обществения сектор е намалял с 10 790 души, докато в частния се е увеличил с 8385. Тези цифри се обясняват с факта, че все повече предприятия попадат в частни ръце, както и че структурната реформа, чието стриктно изпълнение е твърде спорно, предвижда съкращение с 10% на административния апарат.


За един месец заетите в селското стопанство са нараснали от 99 402 на 102 783, което се дължи на сезонния характер на отрасъла. В края на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция се очаква драстичен спад на работещите в земеделието.


Без изменение е броят на заетите в промишления сектор, тъй като голяма част от предприятията се намират в различна процедура на приватизация и масови съкращения се очакват едва след като бъдат раздържавени.


Частният сектор във всички отрасли бележи устойчиви темпове по привличане на работна ръка, като заради сезонността най-много са нараснали наетите в строителството, хотелиерството и общественото хранене.


За разлика от хаотичните изменение на заетите по трудови договори средната работна заплата за страната бележи устойчив ръст. За януари тя е била 159 454 лв., докато за юли е вече 179 763 лева.


Най-ниска заплата получават заетите в кожарската, обувната и текстилната индустрия - около 130 хил. лева. Най-добре платени са работниците, занимаващи се с производство и търговия на нефтопродукти (461 839 лв.), металургия (356 598 лв.) и производство и преразпределение на електроенергия, газ и вода (336 634 лв.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във