Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАБОТНИЧЕСКО-МЕНИДЖЪРСКО ДРУЖЕСТВО ПРИДОБИ 19% ОТ ЖИТИ АД

Работническо-мениджърското дружество Жити-96 АД е новият собственик на 19% от капитала на русенското предприятие Жити АД. Предмет на продажба бяха 32 155 акции, като общата стойност на сделката бе 621 млн. лв., или 19 312 лв. за акция. Дружеството е специализирано в производството на телени изделия и нисковъглена тел. Според сключения договор 10% от сумата (62.1 млн. лв.) бяха платени в деня на подписването на договора (4 май 1998 г.). Останалите 90% (558.9 млн. лв.) трябва да се изплатят за срок от пет години на четири равни вноски. Предвижда се още 50% от тази сума да се платят в брой, а останалата част - в държавни дългосрочни облигации. Стойността на неизплатената част ще се олихвява с 50% от основния лихвен процент за съответния изтекъл период. Като обезпечение на сумата от 558.9 млн. лв. пропорционално ще бъдат блокирани съответните акции от дружеството.


В учредяването на Жити-96 АД са участвали 601 души, които представляват 99% от всички работещи.


За раздържавяване по линия на масовата приватизация бяха предложени 67% от капитала на дружеството. По време на централизираните търгове най-големи дялове от русенското предприятие придобиха ПФ Мелинвест (14.1%), ПФ България (12.96%) и ПФ Орелинвест (5.34%). Пакетът на ПФ България, съдържащ 23 846 акции, бе един от първите, който премина през фондовата борса.


От останалите акции 6.6% са предназначени за продажба при преференциални условия на лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОП и 7.4% - за удовлетворяване на реституционни претенции.


През 1997 г. Жити АД е отчело 629 млн. лв. печалба, като близо половината от продукцията се реализира на външния пазар. Дружеството има дялово участие в две предприятия - Обединено помощно стопанство Русе 61 и Рудметал София 50.

Facebook logo
Бъдете с нас и във