Банкеръ Weekly

Общество и политика

РАБОТЕЩИТЕ В ЕЛМА УВЕЛИЧИХА АКЦИОНЕРНАТА СИ СОБСТВЕНОСТ В ЗАВОДА


Работническо-мениджърският екип на троянското предприятие
Елма закупи пакет от 179 230 акции от капитала на
своето дружество. Досега работещите там притежаваха около 6% от
активите му чрез получените преференциални акции. За продадените
миналата сряда 21% от капитала на троянския електромоторен завод
купувачът - работническата фирма Елма-електромотори,
заплати на Агенцията за приватизация 900 200 щ. долара. Десет
процента от сумата беше заплатена кеш в деня на подписването на
приватизационния договор. Останалите пари новият собственик се
задължава да внесе на девет равни годишни вноски, като ползва
едногодишен гратисен период.


Всичките 67% от акциите на Елма, предложени
за масова приватизация, бяха изкупени още на първите две тръжни
сесии, проведени през миналата година. Тогава в собствеността
на предприятието се наместиха пет приватизационни фонда. Впоследствие
АКБ корпорация изкупи пакетите на бившите фондове
Св. Никола, България и Нов век
и в момента притежава 50.06% от капитала на троянското предприятие.
Единствено холдинг Сигурност запази акциите си в електромоторния
завод, които са около 7% от капитала му.


Запознати с бизнесделата на троянското предприятие,
предполагат, че зад осъществената от работниците касова сделка
най-вероятно отново стоят мажоритарните собственици от АКБ
корпорация.


В скоро време се очаква акциите на Елма
да се появят и на официалния пазар на борсата - сегмент В.
За целта АКБ корпорация вече е подала необходимите
документи в БФБ - София, а още на следващото заседание на съвета
на директорите на борсата се очаква да бъде взето нужното решение.
В момента книжата на троянското предприятие се търгуват на свободния
пазар на нива около 6000 лв. за акция. За сравнение постигната
цена на касовата сделка е 5.02 щ. долара за акция.


Елма произвежда монофазни и трифазни
електродвигатели и стоки за бита, като близо 90% от продукция
е предназначена за износ.


През миналата година дружеството е произвело над
290 000 мотора и реализирало чиста печалба в размер на 1.163 млрд.
лева. Прогнозата за тази година е троянският завод да увеличи
производството си, като свали от конвейрите си повече от 500 000
електромотора. Въпреки това обаче предполагаемата нетна печалба
ще е по-малка заради повишените амортизационни отчисления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във