Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪТЯТ НА СЪГЛАСИЕТО Е ИЗВЪРВЯН

Благой Димитров, заместник-председател на ПГ на СДС,

пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Димитров, кое е най-характерното за изминалата

парламентарна сесия?

- Мисля, че след 1989 г. това е първата парламентарна

сесия на консенсуса.

Сесията започна с приемането на Декларацията за национално

съгласие, а завършва с приемането на българския герб. Бихте ли

посочили акцентите на парламентарната дейност през тези почти

три месеца?

- Декларацията предопредели цялостната дейност на

парламента, даде като че ли окраска на цялата сесия. Сравнявам

я със сесиите на предишното 37-о НС, за което казваха, че било

много продуктивно, т.е. родило много закони. Само

че продуктът не беше от най-качествените и сред него се срещаше

парламентарен брак. Затова редица от законите бяха върнати от

Конституционния съд. За разлика отпреди, проектозаконите, влезли

в сегашния парламент, са прецизирани още от вносителя. И не само

това - сесията беше добре структурирана и организирана, нямаше

хаос, приоритетите бяха ясни. Приехме пакет от закони, които сложиха

ред във финансовата система, това като че ли беше най-важното

за държавата. Вторият приоритет бе пакетът от закони за борба

срещу престъпността, който ще даде възможност на държавата и нейните

структури да са по-ефикасни.

Казвате, че проектите са прецизирани, но опозицията

вече е сезирала Конституционния съд за някои от тях - например

за смяната на медийните шефове и за Закона за банките...

- Това е право на всеки депутат или парламентарна

група. Друг е въпросът какво ще отсъди Конституционният съд. Мисля,

че при Закона за банките няма опасност някой член да бъде обявен

за противоконституционен.

Имат ли основание обвиненията от страна на опозицията,

че някои закони бяха подготвени и разгледани набързо?

- Не. Като член на ръководството на парламентарна

група имам прекрасни впечатления от хода на законодателния процес.

Работи се доста спокойно и по комисии, и в пленарна зала. И когато

е необходимо, проектите не само че не се пришпорват, но и се връщат

за доработване, като винаги се следват приоритетите. Законът за

застраховането например беше един естествен преход от законодателството

във финансовата сфера към борбата с престъпността. И това е обмислено.

Според вас законодателните приоритети добре ли бяха

подредени във времето?

- За съжаление ние се намираме в нестандартна ситуация,

която изисква нестандартен подход и нестандартни решения. Мисля,

че за подобна ситуация Обединените демократични сили постигнаха

голям успех. Самият живот подсказваше приоритетите, при това в

кратки срокове. Помним всеобщия хаос в държавата в началото на

годината. Непредубеденият човек ще оцени разликата, а вероятно

и усилията на управляващите в посока на нормализирането. Постепенно

обаче нещата ще се канализират и до края на годината ще влязат

в нормални рамки. При нормален икономически процес и нормална

социална среда и решенията ще бъдат други, но разбира се, те пак

ще са адекватни на обстоятелствата. Тенденцията във всеки случай

е положителна.

Какво не успя да свърши тази сесия?

- Работихме, общо взето, в границата на физическите

възможности, а също на парламентарното време. Отделихме нужното

внимание на главните приоритети. Мисля, че Законът за земята е

много важен приоритет, но времето не стигна. Проблем е и зърненият

баланс на страната. Както и структурната реформа. Тази реформа

на практика започна много късно у нас. И това не минава безнаказано.

Макар че правителството се старае да интензифицира процеса, все

още около 80 на сто от собствеността е държавна. Точно тези законопроекти

ще са водещите през есенната сесия.

Можем ли да говорим за конструктивна опозиция през

изминалата сесия?

- С малки изключения, да. В края на краищата опозицията

затова е опозиция, за да опонира. Това е характерна черта на демокрацията

изобщо. За мен лакмусът за конструктивност беше гласуването за

герба. Пътят на съгласието беше извървян. Българското общество

узря през изминалите години и месеци и в това отношение поведението

на опозицията е една проекция на обществените нагласи.

Новите депутати в парламентарната група на СДС свикнаха

ли с новата си функция и как я изпълниха според вас?

- Аз съм приятно изненадан от новите колеги. Не им

правя комплимент, а казвам искрено мнението си. Ще ми се да дам

пример с двамата председатели на парламентарните комисии, може

би най-важните през тази сесия - бюджетна и икономическа, Йордан

Цонев и Никола Николов. Те изпълниха задачата си по един перфектен

начин. А това говори и за друго - че СДС има доста голям кадрови

потенциал. Според ръководството на Съюза на демократичните сили,

включително и според премиера, това е най-силната синя

парламентарна група въобще. Фактът си има обяснение с добрия подбор

по места. Повечето от депутатите са били общински съветници, а

това е сериозен опит. Групата се държа като един сплотен тим.

Новите депутати просто влязоха с висок старт в 38-ото НС.

Какво бихте променили в работата на групата през

следващата сесия?

- Бих поработил повече върху дисциплината. И бих

стимулирал създаването на повече неформални връзки. Но това изисква

време. Вярвам, че групата ще става все по-силна.

Вероятно е малко рано да ви питам за следващата сесия,

която започва през септември?

- За първи път от 1989 г. имаме календарен план на

следващата сесия. И пак ще работим по приоритети, което се оказа

много успешен подход. Още по време на ваканцията си всеки народен

представител може предварително да поработи върху проектозаконите.

През септември се предвижда разглеждането на пакет от законопроекти

за структурната реформа и връщането на земята, през октомври националната

сигурност и съдебната система ще бъдат във фокуса на вниманието

на депутатите. Данъчната реформа и социалната сигурност ще се

обсъждат през ноември. За края на годината остават държавният

бюджет, медиите и социалните грижи. Така още през декември ще

имаме закон за държавния бюджет за догодина. Това отново доказва

добро структуриране на дейността на парламента и дава възможност

на народните представители да вникнат в същността на новото законодателство

и да работят много по-ефективно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във