Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪРВОТО ОБЕДИНЕНИЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ

Първото обединение между застрахователни компании вече е факт, след като Софийският градски съд регистрира ЗПАД БПК БУЛ ИНС. Както е известно, на проведените на 20 октомври общи събрания на ЗПК БУЛ ИНС и Българска презастрахователна компания АД акционерите изразиха своето желание за бъдеща съвместна дейност чрез вливане на едното в другото дружество.


В началото на януари ще се проведе извънредно общо събрание на ЗПАД БПК БУЛ ИНС. То ще утвърди решението за обединение и ще приеме докладите на експерт-счетоводителите за състоянието на обединилите се застрахователни компании. Една от основните причини за свикване на събранието е да се види какъв ще е встъпителният баланс на новото дружество - заяви специално за в.БАНКЕРЪ Павлин Неделчев, председател на ЗПАД БПК БУЛ ИНС. - По този начин акционерите ще придобият най-пълна представа за размера на финансовите ресурси, необходими за попълване на изискуемия от Закона за застраховане минимален капитал, как ще трябва да се събират те и от кого.


На януарското събрание ще се обсъжда и промяна в съвета на директорите. Тя е продиктувана от оттеглянето на Румен Янчев от БПК БУЛ ИНС. Причината за оттеглянето е взетото на 4 ноември решение на общото събрание на акционерите на Булстрад, чийто изпълнителен директор е г-н Янчев, което гласи, че членове на ръководството на тяхната компания не могат да заемат управленски постове в други застрахователни дружества.


След като подаде необходимите документи в Дирекцията за застрахователен надзор, ЗПАД БПК БУЛ ИНС получи правото да извършва през следващата година предвидените в закона задължителни застраховки. Желанието на ръководството обаче е по-скоро да събере необходимия капитал от 4 млрд. лв. и да кандидатства за лиценз, който ще даде възможност за пълноправно съществуване на пазара.


Реално внесеният до момента капитал на новото дружество е 1 млрд. лв., но някои от неговите членове вече са започнали да попълват вноските си за увеличението му, посочи Павлин Неделчев. Не всички акционери обаче имат възможност да сторят същото, а това поставя много неизвестни около бъдещото преразпределение на дяловете.


Двама от 14-те акционери в БПК вече не съществуват като дружества, тъй като са в процес на ликвидация. Това са Европейска застрахователна асоциация и Хемус Иншурънс. Кои от останалите акционери ще останат на пазара, ще се разбере със сигурност едва в края на март догодина, когато изтича срокът за кандидатстване за лиценз.


ЗПК ВИ ВЕСТА, ЗПК 7 М и ЗПК Титан се отказват от дяловото си участието в ЗПАД БПК БУЛ ИНС и се обърнаха към останалите акционери с предложение за продажба на акциите си в компанията, но засега никой не е изявил подобно желание. Държавното участие в новорегистрираното застрахователно дружество, в лицето на Булстрад, също ще се намали драстично от 35 на 5% след увеличението на капитала до изискуемия от закона минимум. Това на практика означава, че държавният акционер няма да закупи полагащия му се пропорционален дял от новите акции и ще ограничи своето участие в дружеството само в рамките на внесените до момента 150 млн. лева.


По принцип се водят преговори с потенциални чуждестранни инвеститори, но без да има ясна позиция от сегашните акционери, не можем да привличаме чуждестранни инвестиции - отбеляза г-н Неделчев. - Смятам, че капиталът ще бъде събран от акционерите ни, тъй като те имат възможности. Надявам се да имат и желание.


Не е изключено на общото събрание през януари да се повдигне и въпросът за промяна на името на дружеството. Сегашното - ЗПАД БПК БУЛ ИНС, е механично обединение на имената на двете обединили се компании и абревиатурите в него преповтарят безсмислено предмета на дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във