Банкеръ Daily

Общество и политика

Първомай привлича с воден и риболовен туризъм и термалните минерални извори

Читалището на град Първомай

Някои селища носят името на своя създател, други на местността, в която са възникнали, а трети са взели името на някой празник. Днес е 1 май - международен ден на труда.

Някои населени места у нас с прекръстени именно на този празник. Град Първомай и село Първомай, община Петрич, днес отбелязват своя празник.

Първома̀й е град в Южна България. До 1894 г. носи името Хаджѝ Елѐс, а до 1945 г. се казва Борѝсовград (кръстен е на цар Борис III по случай неговото рождение на 30 януари 1894 г.). По инициатива на местните първенци е решено да се промени името на града от турското Хаджи Елес на българското Борисовград. Идеята е подкрепена след бурен митинг и молебен. Инициативата е приета от централната власт и е одобрена с указ на българския княз Фердинанд.

На 1 май 1945 г. на специален митинг градът е прекръстен на Първомай. Д-р Георги Славчев дава идеята. На 5 май 1945 г. излиза заповед № 9159 за преименуването на града. Има идея от софийските комунисти да бъде наречен Равниград. Местните партийни величия Мильо Гаделев и Иван Чуков обаче успяват да защитят предложението на доктора. Това е третото селище в България, носещо името на 1 май след село Първомай, Петричко, и село Първомайци, Горнооряховско. Двата опита за възвръщане на старото име на града след 1989 г. се провалят поради силната съпротива на местните комунисти и съюзниците им.

Първомай се намира в област Пловдив и е в близост до областните градове Пловдив, Стара Загора и Хасково. Градът е административен център на едноименната община. Население на Първомай е около 12 120 жители.

Най-старото документирано споменаване на град Първомай е от 1576 година. То е в регистъра на джелепкешаните в българските земи, изготвен от Джафер, кадията на Пазарджик. Сведенията за двата днешни квартала на град Първомай - Любеново и Дебър, съществували като самостоятелни селища до 1969 г., са още по-стари - Любеново се споменава в турски документи от 1488 и 1576 г. като Югуртчии, а Дебър е отбелязан като Кьой де Ени Мусулман от венецианския дипломат и учен Бенедето Рамберти през 1534 година.

През 1873 г. се открива официално железопътната линия от Белово до Димитровград. Тя дава тласък на развитието на селището. Куриозът е, че жп линията е трябвало да мине през село Дервент (днес Дебър, квартал на града), но местните дервентци отклоняват предложението, за да не заглеждат пътниците жените им. Според други източници, първенец от Дервент подкупва австрийския инженер със 100 лири, за да промени трасето на жп линията. Логиката е, че влакът щял да плаши добитъка, а искрите от локомотива щели да палят посевите.

Районът е богат и с природни забележителности. Пътешествениците могат да се изкачат до връх Драгойна (813 м) и да видят тракийсконо селище там.

В село Виница се намира едно от малкото естествени находища на блатното кокиче в страната. Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Включен е в Червена книга на Народна република България – том 1 – с категория „застрашен“. Съдържа алакалоида галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени препарати.

В района са открити фосилни находки от гръбначни животни, представители на хоботните бозайници в землищата на селата Бяла река, Езерово и Православен.

Югоизточно от село Добри дол е известното праисторическо селище „Кале“, където животът е текъл интензивно от най-дълбока древност до падането на България под османско владичество.

Между Езерово и Драгойново е язовир "Езерово", който предлага добри условия за риболовен туризъм.

Първомайски провлак на остров Гринуич в Южни Шетландски острови, Антарктида е кръстен на Първомай. Остров Гринуич се състои от Северозападен дял, зает от Дряновските възвишения, и югоизточен – от Брезнишките възвишения.

През територията на община Първомай протичат реките Марица, Каялийка, Мечка и редица по малки рекички, които се вливат в тях. Има изградени два язовира от национално значение – „Брягово“ и „Езерово“, както и още тридесетина микроязовира, които гарантират необходимите количества вода за нуждите на селското стопанство и за развитието на воден и риболовен туризъм.

Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в селата Драгойново и Бяла река. Около водните обекти са разположени разнообразни широколистни гори.

Град Първомай е леснодостъпен. През територията на града преминават международния път Е 80, жп линията от Европа през София, Пловдив и Истанбул за Мала и Южна Азия, шосето от Стара Загора и Чирпан за Асеновград и Смолян. По-голяма част от пътникопотока е от транзитен характер и това обуславя възникването на редица обслужващи обекти – ресторанти, мотели, бензиностанции и газостанции.

Автомагистрала "Марица" минава в близост до Първомай.

Село Първома̀й е второто по големина село в Югозападна България. То се намира в община Петрич.

Facebook logo
Бъдете с нас и във