Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЪРВИЧНИТЕ ДИЛЪРИ ГЛЕДАТ С ТРЕВОГА НА БЮДЖЕТНИЯ ИЗЛИШЪК

Комисия от представители на финансовото министерство и БНБ е готова с имената на търговските банки и финансовите къщи, които през следващите девет месеца ще изкупуват от правителството новите емисии държавни съкровищни бонове, емитирани по Наредба N5. Очаква се в началото на тази седмица списъкът с избраните дилъри да бъде утвърден от УС на БНБ и от министъра на финансите Муравей Радев.


Интерес към имената на избраните банки и финансови къщи е голям не само заради атрактивността на държавните дългови инструменти. В известен смисъл титлата първичен дилър на ДЦК е държавна гаранция за качеството на отделните финансови институции, състезаващи се и за доверието на вложителите. Според източници от БНБ много скоро у нас ще бъдат въведени и други пазарни статуси, като например маркетмейкър в търговията с ДЦК, емитирани по Наредба N5.


Списъкът представлява интерес и от гледна точка на бъдещето на търговията с ценни книжа. Информацията за увеличаващия се първичен излишък в бюджета - към днешна дата близо 200 млрд. лв., определено тревожи дилъри и банкери. Ако тази тенденция се запази за един по-дълъг период, неизбежно ще се стигне до ново безпрецедентно свиване на емитираните обеми три- и шестмесечни държавни съкровищни бонове и до поредното понижаване на равнището на ОЛП. Подобна нерадостна перспектива най-вероятно ще принуди някои от утвърдените първични дилъри да преосмислят бъдещата си пазарна стратегия, защото участието на ДСК на първичния пазар за държавен дълг изключва каквото й да е негласно съглашение между финансовите институции за повишаване на ОЛП, а оттам и на доходността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във