Банкеръ Daily

Общество и политика

Пълен списък на депутатите в 47-ото Народно събрание

Коалиция „Продължаваме Промяната“ – 67 депутатски места


 1. Кирил Петков Петков от Шестнадесети изборен район – Пловдив;

 2. Асен Васков Василев от Двадесети и девети изборен район – Хасковски;

 3. Росен Добрев Костурков от Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

 4. Виктор Гасан Насър от Двадесет и трети изборен район – София;

 5. Мирослава Петрова Петрова от Двадесет и четвърти изборен район – София;

 6. Никола Георгиев Минчев от Двадесет и четвърти изборен район – София;

 7. Иван Маркос Христанов от Петнадесети изборен район – Плевенски

 8. Юлия Борисова Иванова от Четиринадесети изборен район – Пернишки;

 9. Борислав Антониев Антонов от Двадесет и трети изборен район – София;

 10. Йордан Янков Маджунков от Шестнадесети изборен район – Пловдив;

 11. Андрей Атанасов Гюров от Първи изборен район - Благоевградски;

 12. Владимир Славев Табутов от Първи изборен район - Благоевградски;

 13. Екатерина Кирилова Димитрушева от Първи изборен район - Благоевградски;

 14. Константин Живков Бачийски от Втори изборен район – Бургаски;

 15. Христо Симеонов Симеонов от Втори изборен район – Бургаски;

 16. Димитър Михайлов Ташев от Втори изборен район – Бургаски;

 17. Милко Асенов Пенев от Втори изборен район – Бургаски;

 18. Даниел Максим Лорер от Трети изборен район - Варненски;

 19. Антон Йорданов Тонев от Трети изборен район - Варненски;

 20. Калоян Тонев Икономов от Трети изборен район - Варненски;

 21. Снежана Великова Апостолова от Трети изборен район - Варненски;

 22. Благовест Чанев Белев от Трети изборен район - Варненски;

 23. Йордан Ивов Терзийски от Четвърти изборен район - Великотърновски;

 24. Милен Илиев Матеев от Четвърти изборен район - Великотърновски;

 25. Петър Любенов Миланов от Пети изборен район - Видински;

 26. Деница Димитрова Симеонова от Шести изборен район - Врачански;

 27. Яна Веселинова Балникова от Седми изборен район - Габровски;

 28. Йорданка Яникова Костадинова от Осми изборен район - Добрички;

 29. Галина Събева Георгиева от Осми изборен район - Добрички;

 30. Георги Николаев Стамов от Десети изборен район - Кюстендилски;

 31. Искрен Цветославов Арабаджиев от Единадесети изборен район - Ловешки;

 32. Инна Владимирова Иванова от Дванадесети изборен район - Монтана;

 33. Ивайло Валентинов Шотев от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 34. Петър Николаев Куленски от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 35. Стоил Мирославов Стоилов от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 36. Христо Йорданов Даскалов от  Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 37. Александър Николаев Ракшиев от Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 38. Гергана Кузманова Данева от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 39. Стою Теодоров Стоев от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 40. Марин Шишев Шишев от Осемнадесети изборен район - Разградски;

 41. Велико Митков Минков от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 42. Рена Енчева Стефанова от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 43. Николай Йорданов Събев от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 44. Стоян Иванов Георгиев от Двадесети изборен район - Силистренски;

 45. Татяна Славова Султанова - Сивева от Двадесет и първи изборен район - Сливенски;

 46. Георги Йорданов Гвоздейков от Двадесет и първи изборен район - Сливенски;

 47. Михал Григоров Камбарев от Двадесет и втори изборен район - Смолянски;

 48. Настимир Ананиев Ананиев от Двадесет и трети изборен район – София;

 49. Венко Николов Сабрутев от Двадесет и трети изборен район – София;

 50. Васил Стефанов Стефанов от Двадесет и трети изборен район – София;

 51. Пламен Петров Шалъфов от Двадесет и трети изборен район – София;

 52. Лена Здравкова Бориславова от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 53. Радостина Александрова Ценова от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 54. Христо Христов Петров от Двадесет и пети изборен район - София;

 55. Калина Бориславова Константинова от Двадесет и пети изборен район - София;

 56. Венеция Огнянова Нецова-Ангова от Двадесет и пети изборен район - София;

 57. Искрен Николаев Митев от Двадесет и пети изборен район - София;

 58. Цветелина Калинова Симеонова-Заркин от Двадесет и пети изборен район - София;

 59. Юрий Олегов Козлов от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 60. Александър Димитров Дунчев от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 61. Радослав Стефанов Рибарски от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 62. Атанас Димитров Михнев от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 63. Радослав Красенов Василев от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 64. Александра Стефанова Милчева от Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

 65. Атанас Петров Атанасов от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 66. Антония Кънчева Димитрова от Тридесети изборен район - Шуменски;

 67. Мирослав Николаев Иванов от Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

Коалиция „ГЕРБ-СДС“59 депутатски места


 1. Красимир Георгиев Вълчев от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

 2. Десислава Вълчева Атанасова от Деветнадесети изборен район – Русенски;

 3. Костадин Георгиев Ангелов от Четвърти изборен район – Великотърновски;

 4. Илтер Бейзатов Садъков от Тридесети изборен район – Шуменски;

 5. Гюнай Хюсмен Хюсмен от Осемнадесети изборен район – Разградски;

 6. Бранимир Николаев Балачев от Трети изборен район – Варненски;

 7. Росен Димитров Желязков от Първи изборен район - Благоевградски;

 8. Стефан Апостолов Апостолов от Първи изборен район - Благоевградски;

 9. Костадин Томов Стойков от Първи изборен район - Благоевградски;

 10. Любен Любенов Дилов от Втори изборен район – Бургаски;

 11. Жечо Дончев Станков от Втори изборен район – Бургаски;

 12. Деница Пламенова Николова от Втори изборен район – Бургаски;

 13. Славена Димитрова Точева отТрети изборен район - Варненски;

 14. Красен Кирилов Кралев отТрети изборен район - Варненски;

 15. Павел Алексеев Христов отТрети изборен район - Варненски;

 16. Димитър Стойков Николов от Четвърти изборен район - Великотърновски;

 17. Росица Любенова Кирова от Пети изборен район - Видински;

 18. Петя Цветанова Аврамова от Шести изборен район - Врачански;

 19. Красен Георгиев Кръстев от Шести изборен район - Врачански;

 20. Томислав Пейков Дончев от Седми изборен район - Габровски;

 21. Деница Евгениева Сачева от Осми изборен район - Добрички;

 22. Христо Богомилов Терзийски от Десети изборен район - Кюстендилски;

 23. Николай Нанков Нанков от Единадесети изборен район - Ловешки;

 24. Ирена Методиева Димова от Дванадесети изборен район - Монтана;

 25. Екатерина Спасова Гечева - Захариева отТринадесети изборен район - Пазарджишки;

 26. Стефан Неделчев Мирев от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 27. Кирил Миланов Ананиев от  Четиринадесети изборен район - Пернишки;

 28. Валери Пламенов Лачовски от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 29. Десислава Цветанчова Трифонова от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 30. Иван Борисов Тотев от Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 31. Радомир Петров Чолаков от Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 32. Стефан Иванов Шилев от Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 33. Дани Стефанова Каназирева от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 34. Младен Николов Шишков от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 35. Иван Йовков Червенков от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 36. Михаил Петков Илиев от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 37. Ивелин Статев Иванов от Двадесети изборен район - Силистренски;

 38. Десислава Жекова Танева от Двадесет и първи изборен район - Сливенски;

 39. Мария Щерева Белова от Двадесет и първи изборен район - Сливенски;

 40. Красимир Митков Събев от Двадесет и втори изборен район - Смолянски;

 41. Александър Койчев Иванов от Двадесет и трети изборен район - София;

 42. Александър Руменов Ненков от Двадесет и трети изборен район - София;

 43. Асен Георгиев Балтов от Двадесет и трети изборен район - София;

 44. Румен Димитров Христов от Двадесет и трети изборен район - София;

 45. Даниел Павлов Митов от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 46. Тома Любомиров Биков от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 47. Евгения Бисерова Алексиева от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 48. Христо Георгиев Гаджев от Двадесет и пети изборен район - София;

 49. Анна Василева Александрова от Двадесет и пети изборен район - София;

 50. Лъчезар Богомилов Иванов от Двадесет и пети изборен район - София;

 51. Петър Николаев Николов от Двадесет и пети изборен район - София;

 52. Младен Найденов Маринов от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 53. Николина Панайотова Ангелкова от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 54. Илиана Петкова Жекова от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 55. Маноил Минчев Манев от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 56. Теменужка Петрова Петкова от Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

 57. Делян Александров Добрев от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 58. Георги Тенев Станков от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 59. Димитър Ангелов Иванов от Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

 

ПП „Движение за права и свободи“ – 34 депутатски места


 1. Делян Славчев Пеевски от Първи изборен район – Благоевградски;

 2. Мустафа Сали Карадайъ от Тридесети изборен район – Шуменски;

 3. Халил Реджепов Летифов от Двадесет и седми изборен район изборен район – Старозагорски.

 4. Елхан Мехмедов Кълков от Първи изборен район – Благоевградски.

 5. Петър Пандушев Чобанов от Двадесет и шести изборен район – Софийски;

 6. Павлин Павлов Кръстев от Девети изборен район – Кърджалийски;

 7. Цветан Иванов Енчев от Шести изборен район – Врачански;

 8. Севим Исмаил Али от Втори изборен район – Бургаски;

 9. Ешереф Кязим Ешереф от Втори изборен район – Бургаски;

 10. Фатме Хасан Рамадан от Втори изборен район – Бургаски;

 11. Ерджан Себайтин Ебатин от Трети изборен район - Варненски;

 12. Юсеин Хасанов Вейселов от Седми изборен район - Габровски;

 13. Хасан Ахмед Адемов от Осми изборен район - Добрички;

 14. Адлен Шукри Шевкед от Девети изборен район - Кърджалийски;

 15. Байрам Юзкан Байрам от Девети изборен район - Кърджалийски;

 16. Мукаддес Юсуф Налбант от Девети изборен район - Кърджалийски;

 17. Станислав Димитров Анастасов от Единадесети изборен район - Ловешки;

 18. Димитър Иванов Аврамов от Дванадесети изборен район - Монтана;

 19. Йордан Кирилов Цонев от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 20. Александър Несторов Несторов от Четиринадесети изборен район - Пернишки;

 21. Марио Киров Рангелов от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 22. Рамадан Байрам Аталай от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 23. Ахмед Реджебов Ахмедов от Осемнадесети изборен район - Разградски;

 24. Ихсан Халил Хаккъ от Осемнадесети изборен район - Разградски;

 25. Ализан Нихат Яхова от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 26. Гюнер Нихат Ахмед от Двадесети изборен район - Силистренски;

 27. Джевдет Ибрям Чакъров от Двадесети изборен район - Силистренски;

 28. Хайри Реджебов Садъков от Двадесет и втори изборен район - Смолянски;

 29. Цветан Иванов Енчев от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 30. Джейхан Хасанов Ибрямов от Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

 31. Имрен Исметова Мехмедова от Двадесет и осми изборен район - Търговищки;

 32. Сезгин Юсеин Мехмед от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 33. Мюмюн Сали Мюмюн от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 34. Хамид Бари Хамид от Тридесети изборен район - Шуменски.

коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ -  26 депутатски места


 1. Корнелия Петрова Нинова от Двадесети и пети изборен район – София;

 2. Иван Богомилов Петков от Шестнадесети изборен район – Пловдив;

 3. Борислав Гуцанов Гуцанов от Трети изборен район – Варненски;

 4. Кристиан Иванов Вигенин от Тридесет и първи изборен район – Ямболски;

 5. Георги Георгиев Михайлов от Първи изборен район - Благоевградски;

 6. Петър Георгиев Кънев от Втори изборен район – Бургаски;

 7. Явор Руменов Божанков  от Четвърти изборен район - Великотърновски;

 8. Филип Стефанов Попов от Пети изборен район - Видински;

 9. Александър Тихомиров Симов от Шести изборен район - Врачански;

 10. Мая Йорданова Димитрова от Осми изборен район - Добрички;

 11. Бойко Любомиров Клечков от Десети изборен район - Кюстендилски;

 12. Вяра Емилова Йорданова от Единадесети изборен район - Ловешки;

 13. Ирена Тодорова Анастасова от Дванадесети изборен район - Монтана;

 14. Драгомир Велков Стойнев от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 15. Румен Василев Гечев от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 16. Илиян Славейков Йончев от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 17. Веска Маринова Ненчева от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 18. Манол Трифонов Генов от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 19. Крум Костадинов Зарков от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 20. Атанас Зафиров Зафиров от Двадесет и първи изборен район - Сливенски;

 21. Христо Танчев Проданов от Двадесет и трети изборен район - София;

 22. Георги Страхилов Свиленски от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 23. Иван Ивайлов Ченчев от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 24. Георги Янчев Гьоков от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 25. Владимир Маринов Маринов от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 26. Иван Валентинов Иванов от Тридесети изборен район - Шуменски.

 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 25 депутатски места


 1. Момчил Кунчев Иванов от Четвърти изборен район – Великотърновски;

 2. Снежанка Райчова Траянска от Десети изборен район – Кюстендилски;

 3. Танер Кадир Тюркоглу от Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

 4. Тошко Йорданов Хаджитодоров от Шестнадесети изборен район – Пловдив;

 5. Виктория Димитрова Василева от Първи изборен район – Благоевградски;

 6.  Андрей Иванов Чорбанов от Двадесет и шести изборен район – Софийски;

 7. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова от Втори изборен район – Бургаски на мястото на отказалия се Ивайло Ванев Вълчев;

 8. Александър Атанасов Александров от Трети изборен район - Варненски;

 9. Ивайло Христов Христов от Осми изборен район – Добрички на мястото на отказалия се Филип Маринов Станев;

 10. Андрей Иванов Чорбанов от Четвърти изборен район - Великотърновски;

 11. Иво Георгиев Атанасов от Пети изборен район - Видински;

 12. Георги Станчев Георгиев от Шести изборен район - Врачански;

 13. Любомир Антонов Каримански от Единадесети изборен район - Ловешки;

 14. Пламен Николаев Абровски от Дванадесети изборен район - Монтана;

 15. Станислав Светозаров Балабанов от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 16. Радостин Петев Василев от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 17. Александър Велиславов Тодоров от Петнадесети изборен район - Плевенски;

 18. Светлин Костов Стоянов от Деветнадесети изборен район - Русенски;

 19. Иван Руменов Клисурски от Двадесет и първи изборен район - Сливенски на мястото на Ивайло Ванев Вълчев;

 20. Николай Стефанов Радулов от Двадесет и трети изборен район - София;

 21. Ива Митева Йорданова-Рупчева от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 22. Андрей Николаев Михайлов от Двадесет и пети изборен район - София;

 23. Тихомир Гочев Тенев от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 24. Силви Кирилов Петров от Двадесет и девети изборен район - Хасковски;

 25. Пламен Николаев Николов от Тридесети изборен район - Шуменски.

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)“ – 16 депутатски места


 1. Антоанета Димитрова Цонева от Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

 2. Петър Ясенов Маринов от Двадесет и трети изборен район - София;

 3. Иван Йорданов Димитров от Първи изборен район - Благоевградски;

 4. Ивайло Николаев Мирчев от Втори изборен район - Бургаски;

 5. Стоян Александров Михалев от Трети изборен район - Варненски;

 6. Зорница Велинова Стратиева от Четиринадесети изборен район - Пернишки;

 7. Христо Любомиров Иванов от Шестнадесети изборен район - Пловдив;

 8. Зарко Филипов Маринов от Двадесет и втори изборен район - Смолянски;

 9. Атанас Петров Атанасов от Двадесет и трети изборен район - София;

 10. Георги Йорданов Ганев от Двадесет и трети изборен район - София;

 11. Владислав Панчев Панев от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 12. Мартин Димитров Димитров от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 13. Елисавета Димитрова Белобрадова от Двадесет и пети изборен район - София;

 14. Александър Димитров Симидчиев от Двадесет и пети изборен район - София;

 15. Божидар Пламенов Божанов от Двадесет и шести изборен район - Софийски;

 16. Атанас Владиславов Славов от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски.

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 13 депутатски места


 1. Костадин Тодоров Костадинов от Трети изборен район – Варненски;

 2. Цвета Тодорова Галунова от Четвърти изборен район – Великотърновски;

 3. Елена Цонева Гунчева от Шестнадесети изборен район – Пловдив;

 4. Иво Георгиев Русчев от Двадесет и пети изборен район – София;

 5. Цончо Томов Ганев от Втори изборен район – Бургаски;

 6. Даниел Петров Петров от Седми изборен район - Габровски;

 7. Георги Николаев Георгиев от Девети изборен район - Кърджалийски;

 8. Стоян Николов Таслаков от Тринадесети изборен район - Пазарджишки;

 9. Ангел Жеков Георгиев от Седемнадесети изборен район - Пловдивски;

 10. Николай Георгиев Дренчев от Двадесет и трети изборен район - София;

 11. Петър Николаев Петров от Двадесет и четвърти изборен район - София;

 12. Искра Михайлова Михайлова от Двадесет и седми изборен район - Старозагорски;

 13. Никола Ангелов Димитров от Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във