Банкеръ Daily

Общество и политика

Публикуваха за обществено обсъждане стандарта „Спешна медицина“

Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

Документът е изготвен  въз основа на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния. В това число влизат недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи.

Екипите на “Спешна помощ” ще имат и между 5 и 20 минути време, в което да предадат транспортиран пациент в приемното заведение, след което да се отправят към друг адрес. Приемането на наредбата вероятно ще доведе и до закриването на четири центъра за спешна медицинска помощ в страната.

В момента у нас функционират 42 спешни отделения към лечебните заведения за болнична помощ, които изцяло или отчасти отговарят на изискванията на медицинския стандарт по спешна медицина.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във