Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНИТЕ БАРИЕРИ ТРЯБВА ДА СЕ СРУТЯТ

Из изказването на президентът на САЩ Бил Клинтън пред тържествената сесия на СТО


Сегашната динамична, базирана на новите идеи световна икономика, предлага възможност на милиарди хора да се присъединят към редиците на световната средна класа. Но тя все още съдържа семената на нови разцепления, нова нестабилност, нови неравенства, нови заплахи.


Ние трябва да удвоим усилията си за премахване на бариерите пред търговския обмен, който ще стимулира растежа във всички страни. Той ще създаде нови работни места и ще повиши доходите. Той ще предостави нови възможности на нашите народи и ще ускори свободния обмен на идеи, информация и хора, което е кръвоносната система на демокрацията и успеха. Аз съм готов да подкрепя агресивна стратегия за пазарно отваряне във всеки район на света.


В ерата на световни финансови пазари просперитетът зависи от действията на правителствата, основаващи се на законовите разпоредби, а не на капризите на бюрократите, приятелските връзки или корупцията. Изискват го инвеститорите и тяхната загуба на доверие може да има внезапен, бърз и жесток ефект, с последствия за всички икономики от района.


Със своите правила, които са открити и честни, СТО играе мощна роля към отваряне и отчетност на правителствата. Но СТО не е направила достатъчно. До следващата година всичките членове на СТО ще трябва да приемат държавните поръчки да се възлагат чрез търг след открито и почтено наддаване. Само тази реформа може да открие бизнес-конкуренция за 3 трлн. щ. долара по целия свят. И аз моля всички нации от света да приемат конвенцията срещу подкупи, разработена от ОЕCD. Подобни стъпки ще предизвикат доверие и стабилност у инвеститорите.


Революцията в информационните технологии е най-голямата сила за просперитет в нашия живот. Аз моля останалите страни да се присъединят към САЩ за премахване на всички такси върху електронните преводи, изпращани зад граница.


От началото на следващата година ще трябва с голяма настойчивост да започнем преговори за намаляване на митническите ставки, субсидиите и други диспропорции, които ограничават продуктивността на селското стопанство.


Необходимо е да осъзнаем, че най-бързо развиващата се индустрия в света са услугите, като същевременно те са и най-малко обхванати от правила на СТО. Така че, когато започнат преговорите за услугите, вярвам, че ще е от съществено значение да проведем широкообхватни обсъждания за да им осигурим още по-динамично развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във