Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОМИШЛЕНОТО МИНИСТЕРСТВО ПОЛЯ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО С ЧАША ШАМПАНСКО

Успешна ли бе 1997 г. за министър Божков и екипа му? На този въпрос очевидно могат да се дават различни отговори. Самият Александър Божков обаче и неговите заместници отчетоха дейността на Министерството на промишлеността през отиващата си година на чаша шампанско. Успехи безспорно има, особено в областта на приватизацията. По данни на министерството от 1 януари 1997 г. до края на миналата седмица са сключени 164 приватизационни сделки на обща стойност 57 млрд. лв., а купувачите на предприятията са обещали инвестиции за още 100 млн. лева. Същевременно по линията на реституцията на бившите им собственици са върнати 5.7% от активите в индустрията. За сведение, в ръцете на промишленото ведомство се намират 267 млрд. лв. от дълготрайните материални активи в икономиката.


Министерството на промишлеността доказа, че държавната собственост далеч не е толкова евтина, колкото си мечтаят отделни местни приватизатори. За много от предприятията цената на една акция варираше от 70 до 90 щ. долара. А акциите на Винарска къща Сакар - Любимец, бяха изтъргувани за рекордните 335.3 щ. долара на акция.


Под шапката на министерството все още има 1586 дружества, но според министър Божков държавата е едноличен собственик само в 35% от тях. Частниците вече имат мажоритарни пакети от акции в около 54% от предприятията. Двойният стандарт на управление на индустриалната собственост безспорно поражда конфликти, особено в предприятията, където акционери са приватизационните фондове. Заместник-министърът на промишлеността Стефан Ставрев се оплака, че фондовете обикновено нямали виждане за бъдещото развитие на въпросните предприятия, водели непрозрачна политика, и в отделни случаи съзнателно пречели на провеждането на общите събрания. Вероятно приватизационните дружества също имат достатъчно аргументи в своя защита. И против промишленото ведомство. Във всички случаи повдигнатите проблеми ще се решат още през следващата година. Министерството има твърдо намерение да се освободи от остатъчните държавни дялове било чрез открит търг, било чрез механизмите на новата вълна на масовата приватизация.


И докато интересът на медиите бе насочен предимно към касовата приватизация, без много шум управлението на заместник-министър Марин Маринов успя да раздържави чрез несъстоятелност и ликвидация индустриални активи за 17 млрд. лева. Те представляват 6.37% от активите на министерството на индустрията. Бяха открити 99 процедури по несъстоятелност на държавни дружества, а за други сто бяха взети решения за ликвидация. Двадесет и осем от дружествата, обявени в несъстоятелност вече са приватизирани като купувачите поеха задължение да се разплатят с кредиторите им. 13 от предприятията, набелязани за ликвидация също намериха нови собственици.


Въпреки мажорния тон на годишния отчет на промишленото министерство проблемите, чието решение през 1998 г. ще изисква доста усилия, са твърде много. Един от тях е свързан с раздържавяването на холдинговите структури. Инкомс Телеком Холдинг и Балканкар Холдинг ще се продават с помощта на международни посредници. Съдбата на Металхим Холдинг пък ще зависи най-вече от процеса на присъединяване на България към НАТО. Според очакваните в началото на следващата година промени в законодателството ще бъде разрешено на частни инвеститори да придобиват собственост в предприятия от Военнопромишления комплекс. Александър Божков каза, че на повечето от тях трябва да се гледа като на машиностроителни заводи, които могат да произвеждат и гражданска продукция. Но по мнението на експерти далеч по-добрият вариант е те да станат част от структурата на западни производители на специална продукция. Това може да се осъществи само ако международният капитал е уверен, че страната ще стане част от Североатлантическия пакт. Практиката на държавите в Източна Европа показа, че бившите военни заводи обикновено са неефективни при производството на гражданска продукция.


Бавни са засега темповете, с които напредва приватизацията чрез фондовата борса. Въпреки усилията на експертите на министерството в обозримо бъдеще на БФБ София ще се появят само книжата на Елкабел - Бургас. Забавянето на процеса е продиктувано както от несъвършенствата на нормативната уредба, така и на правни неуредици в повечето предприятия, подходящи за регистрация на фондовото тържище. Ситуацията трябва да се промени още в началото на 1998 г., тъй като е известно, че големите международни портфейлни инвеститори имат богат избор на възможности в страните от новите пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във