Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НАМАЛЯВАТ, ОПТИМИЗМЪТ СИ ОСТАВА


Отлепихме ли се от дъното? Според Националния статистически
институт от януари до октомври 1998 г. реализираните приходи от
продажби на промишлените предприятия са намалели с 8.2% в сравнение
със същия период на 1997 година. Сравнението на този показател
само за октомври на двете години е още по-фрапиращо - 19 на сто.
И без да ни застигне световната криза, нашата си ни е напълно
достатъчна. По отрасли най-голямо е относителното намаление в
производството на рафинирани нефтопродукти - 26.6%, където причината,
изглежда, е усиленият внос на по-ниски цени. Химическите продукти,
синтетичните и изкуствени влакна са намалели с 26 на сто. Преработващата
промишленост бележи спад от 21.9 на сто. Неприятното в случая
е, че спад отчита не само промишленото производство, но и реализацията
му. Ако продължава все така, нищо чудно скоро да не се зовем индустриална,
а земеделска страна. На всичко отгоре и прогнозите са в бъдеще
по-бързо да нараства аграрният сектор и този на услугите в БВП.
При това положение естествено ще се намали относителният размер
на промишления сектор.


Има още две неща, които са неудобни за коментар.
На първо място, това е отрицателното търговско салдо (износ FOB
- внос CIF) за деветмесечието в размер на 350 млн. щ. долара.
За същия период на 1997 г. то е било положително в размер на 191.4
млн щ. долара. Много по-лесно е да се проследи увеличението на
износа, защото то е само в две позиции - храни и живи животни,
и готови изделия, чийто общ относителен дял в него е само 23 на
сто. Останалото е потъване. Така че отчетеният растеж в БВП за
1998 г. не се дължи и на външнотърговското салдо.


На второ място, стопанските ръководители на промишлените
предприятия от април са намалили инвестиционните си намерения
за цялата 1998 г. с 14% (от 1218 на 1048 млрд. лева.) За 1999
г. в инвестиционните планове на промишлените предприятия се предвижда
номинален растеж, като сумарните инвестиции ще възлязат на 1152
млрд. лева. Като фактори, ограничаващи растежа на инвестициите
общо за промишлеността, се посочват високите цени на инвестиционните
стоки, недостатъчните печалба, слабото търсене. В случая, прави
впечатление, че прогнозите за 1998 г., направени през април, предвиждат
повече номинални инвестиции от тези за 1999 г. (1218 към 1152
млрд. лева). Още повече, че обещанието съвсем не значи изпълнение.


Деветмесечието на 1998 г. може да се отличи
с отрицателното търговско салдо от 350 млн. щ. долара и вялите
инвестиционни намерения. В текущата сметка на бюджета за 1999
г. (където влиза външнотърговското салдо) се предвижда отрицателно
салдо от 449 млн. долара. Според министъра на финансите Муравей
Радев то няма да бъде опасно, тъй като ще се дължи на повишен
внос на инвестиционни стоки. В момента отрицателното търговско
салдо не се дължи на внос на инвестиционни стоки, така че някой
сериозно трябва да поработи, за да не издъни бюджета за догодина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във