Банкеръ Daily

Общество и политика

Промените в конституцията трябва да се правят много внимателно и обмислено

Върху Конституцията се крепи цялото ни законодателство, при което много внимателно и обмислено трябва да се извършват съответни промени. Това заяви председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова след срещата с президентът Румен Радев в рамките на иницираните от него консултации за промени в основния закон на страната.

„Висшият адвокатски съвет излезе със становище, което представихме на президента. Това, по което Висшият адвокатски съвет взима становище е по отношение на вижданията на индивидуалната конституционна жалба. Ние не сме против въвеждането на индивидуална конституционна жалба, но считаме, че трябва много прецизно да се разгледат въпросите кои ще бъдат лицата, които ще могат да подават конституционна жалба, какви ще бъдат предпоставките и условията за такава жалба, какъв ще бъде предметът, по който да се произнася Конституционният съд, а също така и какви ще бъдат последиците от решенията на Конституционния съд и най-вече какво е мястото на адвокатурата в тази насока. С оглед защита на конституционосъобразност“, обясни тя.

От ръководството на съсловната организация също тока са посочили, че при последните изменения на Конституцията и създаването на ал. 4 на чл. 150, когато се даде възможност на Висшия адвокатски съвет да инициира искане за противоконституционност на дадени разпоредби на закон. Според тях трябва да се увеличат правомощията, тъй като съобразно сега действащата разпоредба може да стане, когато се накърняват права и свободи на гражданите.

„Ние считаме, че сме достатъчно близо при разглеждане на делата и че Висшият адвокатски съвет трябва да има правомощието и да иска тълкуване на Конституцията, защото един закон не винаги е противоконституционен, а има случаи, при които той неточно или неправилно се прилага. Ето защо това да бъде правомощие на Висшия адвокатски съвет. Също така да има действия, когато има противоречие с международни актове“, подчерта още адвокатът.

Негенцова каза, че поддържат становището, че не само Върховният касационен и административен съд, но и другите състави на съдилищата да могат да искат тълкуване на Конституцията.

„Поставили сме въпросите, свързани с главния прокурор. Знаем, че не би могла идеята, която ние развиваме да излезе прокуратурата от съдебната власт, но в крайна сметка считаме, че надзорът за законност, когато се говори за всички прокурори да се упражнява за прокурорите от главния прокурор за тези, които са по-нискостоящи, но когато се касае до търсене на наказателна отговорност на главния прокурор или пък когато той е пострадал от престъпление, да бъде осъществявано от независим прокурор или независимо лице“, допълни още тя.

Според нея въпросът е, че промените в Конституцията трябва да бъдат разглеждани много прецизно. "Много на експертно ниво, за да се прецени дали не е необходимо и не биха се постигнали резултатите и в промени в съответните закони на съдебната власт или процесуални закони", допълни тя.

По думите й Конституцията е основният закон в държавата и трябва да се съблюдава. "Върху нея се крепи цялото ни законодателство, при което при положение много внимателно и обмислено трябва да се извършват съответни промени. Ние сме готови и винаги сме били за диалог между институциите. Ние сме готови и имаме експертния потенциал, който да предостави за обсъждане тези въпроси и показахме, че сме готови да помагаме в тази насока и сме най-близо до тези, които прилагат законите“, подчерта председателят на Висшия адвокатски съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във