Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРОМЕНИТЕ НЯМА ДА СТАНАТ С МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА

Министър Василев, да очакваме ли, че след промените в Закона за държавния служител и в Закона за администрацията работата на държавните структури ще стане по-ефективна?
- Предложените промени в двата закона са добри. Административната реформа обаче е сложен и дълъг процес, който има много компоненти. За реализацията му е необходима силна политическа воля на много нива. За съжаление в тази сфера резултатите трудно могат да се измерят. Примерно, няма да дойде момент, в който да кажем, че администрацията е два пъти по-модерна, отколкото преди две години. Подобни оценки може да се дадат за други, по-лесно измерими процеси. Като например - количеството събрани приходи. След първите четири месеца на новата си длъжност съм удовлетворен от подкрепата, която получават нашите идеи за модернизация на администрацията.
Кои от идеите получиха одобрение и кои не?
- Всички наши идеи, които включват мащабно обучение на служителите в администрацията, въвеждане на нови технологии, развитие на електронното правителство и подобряване на административното регулиране и обслужване, получиха подкрепа.
Според новите промени се въвежда принципът на мобилност на държавните служители. Това няма ли да наруши организацията на работа, като се има предвид, че екип трудно се изгражда...?
- Не смятам, че има такъв риск. Най-напред, като се говори за мобилност, не бива да се смята, че 30 хиляди служители ще сменят работодателя си. Става въпрос за малко на брой случаи, които биха били много полезни. Например, когато някои административни структури са изживели своята историческа роля, вместо техните служители да бъдат изхвърлени на улицата, по-добре е да бъдат насочени там, където могат да бъдат полезни. Или ако се създават нови структури, особено с оглед усвояването на европейските фондове, вместо да се търсят хора, никога не работили в администрацията, по-добре е да се подберат екипи, които вече са натрупали опит на държавна работа. Подчертавам, че смяната на работното място ще става със съгласието на приемащото и предаващото ведомство и на самия служител.
Много млади специалисти трупат първоначален опит в администрацията и след това се насочват към големи частни компании. Как ще се процедира, за да бъдат задържани хората с опит и знания?
- Няма нищо лошо в обмена на кадри между частния и държавния сектор. Знаете, че ние самите дойдохме от частния сектор и се включихме в администрацията. Някои от най-добрите специалисти от частния сектор вече работят в държавната администрация. Вероятно част от тях ще се върнат в частния сектор и съответно други специалисти от частните компании ще започнат държавна работа. Това е един безкраен процес. Не можем да задължим хората като крепостни селяни да работят в един и същи сектор. През 21 век подобно нещо не е здравословно и не е правилно, за разлика отпреди четиридесетина години. Важно е обаче държавната администрация да бъде конкурентоспособен и предпочитан работодател на пазара на труда и да има възможност да задържи някои от най-талантливите млади хора. Смятам, че през последните три години съставът на служителите в държавната администрация значително се подмлади. Повишава се техният образователен ценз и съм убеден, че тази тенденция ще продължи. В предлаганите промени на Закона за държавния служител сме предвидили възможността да се провежда ежегоден национален конкурс за младши експерти. Ако той бъде успешен, очаквам някои от най-добрите студенти от завършващите випуски да бъдат привлечени на работа в държавната администрация. Тоест ние ще бъдем силен конкурент на частния сектор.
Как може да се гарантира успех на тези замисли?
- Заплащането е само един от факторите. Не съм сигурен, че данъкоплатците биха приели с радост безкрайното увеличение на заплатите в който и да било публичен сектор. Парите трябва да дойдат отнякъде, например от по-високи данъци. Аз не подкрепям такова развитие. Администрацията трябва да бъде по-стройна и да успява с по-малко разходи за издръжката си да постига по-добри резултати за обществото. В момента, поне на книга, по-високи заплати се плащат в държавния сектор и всички знаем защо е така. Частният сектор не декларира пълните заплати. Служителите в държавната администрация могат да бъдат стимулирани и по много други начини. Например с перспективи за развитие в кариерата, с добра работна среда, с възможности за допълнителна квалификация. Обучението на десетина хиляди служители не е лесна задача за решаване, но съм сигурен, че това е полезно за държавата.
Според Закона за администрацията членовете на държавни и изпълнителни агенции няма да имат право да бъдат членове на управителни съвети на търговски дружества. Установихте ли много такива случаи?
- Никой не е правил точна статистика колко областни управители или шефове на агенции са членове на такива управителни съвети. Личното ми впечатление е, че не са много. С новите промени ние запълваме празнота в законодателството, за която обществото има очаквания. Естествено, не е редно директори на агенции и областни управители да бъдат шефове на големи частни фирми, които имат отношения с държавата. Мисля, че това предложение ще бъде подкрепено.
Как се приема вашата идея да няма разлика между изпълнителна и държавна агенция?
- Предложението ми не е ново. Идеята е от 2003 година. По най-различни причини нейната реализация беше отложена във времето и аз няма да я предлагам повече за обсъждане. Това не е най-важният проблем на администрацията. Продължавам да смятам, че няма смисъл да има два вида агенции, но това е мое лично мнение, което оставям настрана. Продължаваме напред с реализацията на другите приоритети.
Чуждестранните компании все още се оплакват от бюрократични пречки при стартирането на своя бизнес в България. Като бивш министър на икономиката вероятно имате идеи как държавата да се справи с този проблем.
- Тук въпросът има две страни. От една страна, в България е модерно всеки да се оплаква и да критикува. Понякога се прекалява в тази посока. Да, в нашата страна съществуват различни пречки. Обаче нерядко те не са по-големи, отколкото в други държави, включително и по-развити от нас. Така че не бих искал да разсъждавам върху този стереотип - че в България всички служители са некомпетентни и неефективни и във всички сфери има голяма бюрокрация. Има много професии, в които е налице значително подобрение през последните години. Бизнес средата е по-добра, отколкото беше преди пет или седем години. Бих искал да излезем от стереотипа на прекомерните обобщения и да предлагаме конкретни решения. Другата страна на въпроса е, че в България наистина има неща, които могат да бъдат подобрени. Никое от тях обаче няма да се случи като с магическа пръчка. Трябва да работим в няколко посоки - да изведем някои дейности от полето на държавата в полето на частния сектор. Да намалим бюрокрацията, като свием обема на администрацията, но подобрим вътрешната й организация. Електронното правителство по дефиниция означава по-голяма скорост, по-голяма прозрачност. Стъпка по стъпка ще реализираме тези приоритети, които ще модернизират държавата и ще улеснят живота на гражданите и бизнеса. Те очакват по-добро обслужване и с 80-те хиляди служители в администрацията ще се постараем това да стане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във