Банкеръ Daily

Общество и политика

Променят закона, за да насърчат производството на филми

Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за филмовата индустрия. Със законопроекта се предлагат разпоредби, които имат за цел да изпълнят ангажиментите на България за привеждане на действащата схема за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщението на Европейската комисия относно филмовата индустрия.

Промените  предвиждат задължение за получателите на държавна помощ да разходват част от бюджета на филмовата продукцията на територията на страната. Отменя се и дискриминационната разпоредба авторите на филми, произведени на територията на страната, да притежават българско гражданство.

Законопроектът се предлага вследствие на мониторинг на одобрената от Европейската комисия Схема за помощ на българската филмова индустрия със срок на действие до 31.12.2017 г. Мониторингът се провежда от ГД „Конкуренция” и към момента не е приключил, поради неизпълнение на дадените указания по привеждане на българското законодателство в съответствие със Съобщението на Комисията.

Предвиден е изричен текст, който регламентира, че след 31.12.2017 г. индивидуални помощи по действащата схема няма да бъдат предоставяни, тъй като е в ход одобряването на нова схема за държавна помощ за филмопроизводството.

С поправките се въвежда легално определение за „труден филм“. Това е филм, чиято единствена версия е на български език.

Предлагат се и мерки за намаляване на административната тежест. Отпада изискването за включване в публичния регистър на филмовите продуценти, разпространителите на филми и на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на България, да се предоставя актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Информацията ще се събира по служебен път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във