Банкеръ Daily

Общество и политика

Променят условията за специализация на студентите по медицина

Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

 

От здравното ведомство смятат, че с измененията ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финансово натоварване на кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни разходи на експертната комисия.

В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат включвани в експертните комисии за проверка на съответствието.

В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти, само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването. 

Регламентирани са голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да се осъществява обучението, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение.

С проекта на Наредбата и мотивите можете да се тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във